- Smittevernet trumfer ikke vern av barn og familier

foto