- Teorien om at brannen er påsatt, er styrket

foto