Skoler, barnehager og helsetjenester må redusere tilbudet: - Vi har aldri hatt et så stort sykefravær