foto
Elever ved Thora Storm videregående skole: Ann Magritt Jacobsen Aunegjerde (18), Eirik Engum (18), Petter Andreas Lona (18), Linda Elfareh (17), Emilie Hegvold (18) og Nikolas Skjøstad (18). Foto: Håvard Haugseth Jensen.

Mistrivsel og dårligere prestasjoner på rødt nivå