– Så ille at det lukter fisk over hele plassen

foto