Sp-fylkesleder: - Vi har hatt en grundig gjennomgang av de etiske retningslinjene