Bil kjørte over gjerde, lyktestolpe og skilt på E6