Lørdag dokumenterte Adresseavisen at gruppeleder i Ap, Geir Waage sto bak forslaget som førte til at Kystad unngikk varig vern. Forslaget ble vedtatt i bygningsrådet 8. april 2015.

- Burde ha skjønt

Staur-ansatt og Ap-topp Rune Olsø mottok også to Ap-eposter som omhandlet den grønne streken forut for vedtaket i bygningsrådet. Epost-utvekslingen skjedde på samme tid som Olsø forhandlet om en avtale verdt seks millioner, der han skulle bistå i å sikre at Kystad på Byåsen ble et boligområde. I avtalen står det at én million kroner skal betales til Staur etter at Kystad er tatt ut av vernet område.

- Jeg mener at vi burde fått varsel om at han var i dialog om mulig avtale med eierne på Kystad, da saken om grønn strek kom til behandling i mars (i 2015, journ.anm.). Rune Olsø burde ha skjønt at hans arbeid med dette området ville komme på det politiske bord og burde ha varslet om det.

Det skriver ordfører Rita Ottervik i en mail på Adresseavisens spørsmål om når hun mener Ap burde fått visst om Kystad-avtalen.

foto
Kystad Det er denne eiendommen på Byåsen i Trondheim Staurs Rune Olsø skulle bistå med å få regulert til boligområde.

Februar i år

I stedet måtte hun vente i nesten to år, før hun fikk kjennskap til avtalen mellom Staur og Prora om Kystad.

- Jeg fikk vite om at det forelå en slik avtale i slutten av februar, og kjente først til hele innholdet etter Adressas publisering av avtalen sist uke, skriver hun.

Waage understreket overfor Adresseavisen for halvannen uke siden at han var i permisjon, og hadde fokus på helt andre ting enn hvilke områder som burde være en del av grønn strek (områder med varig vern, red.anm.).

- Waage har oppklart

Men Aps interne eposter viser likevel at det var Waage som formulerte merknaden der Kystad ble tatt ut av den grønne streken

- Hva synes ordføreren om at gruppelederen i Trondheim Ap, Geir Waage kommer med uriktige opplysninger i en så viktig sak?

- Det er ikke alltid enkelt å huske hvordan arbeide med enkeltsaker to år tilbake gikk. Waage har oppklart detaljene i hvordan dialogen gikk, gjennom å ettergå sine eposter og være åpen om det, skriver Ottervik.

- Kan det få konsekvenser for ham?

- Waage har fulgt opp Aps vedtatte politikk i denne saken.

- Har du tillit til Geir Waage?

- Jeg har ingen grunn til noe annet.

foto
Grønne klatter Dette er eposten Geir Waage sender to dager før vedtaket i bygningsrådet, og som også går til Rune Olsø. Her skriver han at saken om grønn strek ser ut som en sak om grønne klatter.

LES INNLEGGET: Ukultur i Adressa

LES KOMMENTAREN: Adresseavisens «ekstreme» manipulasjon

- I tråd med Aps politikk

- Burde Rune Olsø stått som mottaker av Ap-eposter som omhandlet grønn strek når han hadde erklært seg inhabil?

- Nei, dette var nok en glipp fra gruppeleder i pappaperm da mailen ble sendt til hele gruppestyret.

- Er det riktig at Olsø får mailer som omhandler grønn strek hvis han er inhabil?

- Nei.

- Har du snakket med Geir Waage om saken, og hva har du sagt?

- Vi har diskutert saken i flere runder og ikke minst forsikret oss om at det vi har stemt for i bygningsråd og bystyre er i tråd med Aps vedtatte politikk fra 2012, inkludert avvisningen av reguleringsforespørselen på Kystad høsten 2016.

Ikke snakket med Olsø

Fredag ble det kjent at kommuneadvokatens vurdering av saken er at det ikke kan utelukkes at Olsø har overtrådt straffebestemmelsene om påvirkningshandel. Saken skal behandles i kontrollkomiteen på tirsdag, og komitélederen har allerede gjort det klart at han vil anbefale kommunen å politianmelde saken. Ottervik sa da: «Etter å ha lest avtalen i sin helhet i Adresseavisen, oppfatter jeg den som mer alvorlig og krevende enn bare det som ble fortalt i media tidligere».

Ottervik har ikke snakket med Olsø etter at kommuneadvokatens vurdering ble offentliggjort fredag ettermiddag.

Yrkesforbud

Rune Olsø har blitt forelagt Otterviks mening om at han skulle meldt ifra om avtalen allerede i 2015. Han svarer i en SMS:

«Da saken kom til behandling i varslet jeg om at jeg var å anse som inhabil og ikke ville delta i behandlingen av et eneste enkeltområder i grønn strek. Jeg har altså meldt meg inhabil i alle enkeltområder i grønn strek og har derfor forlatt rommet hver eneste gang dette har vært diskutert i Ap. Etter at avtalen ble inngått innebar den etter ønske fra meg krav om full åpenhet i alle møter med kommunen, men avtalen ble hevet før noe slikt møte ble avholdt. I spørsmålet om de som er i forhandlinger om avtaler skal måtte offentliggjøre med hvem, og om hva man forhandler, før man en gang vet om man kommer til enighet, ville det selvsagt medføre en stor ulempe at konkurrenter kunne få tilgang til slik informasjon. I realiteten kunne det medført yrkesforbud. Derfor har man i stedet habilitetsregler, og jeg har i denne saken fulgt disse reglene til punkt og prikke».

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Kampen for troverdigheten