I USA har flere stater i løpet av de siste årene legalisert bruken av cannabis, mens det i Norge fortsatt er stor politisk uenighet om legalisering av rusmidlet. Debattene om bruk av rusmidlet og innvirkningen av å legalisere stoffet dukker stadig opp i offentligheten. Adresseavisen har stilt eksperter fem spørsmål om cannabis som går igjen i debatten.

1. - Er cannabis mindre skadelig enn alkohol?

Overdreven bruk av alkohol og cannabis har forskjellige skadevirkninger.

– Misbruk av alkohol kan ha skadevirkninger på organer som lever og hjerne. Ved misbruk av cannabis finner man ikke like mange organskader, men noe forekomst av kronisk bronkitt og lungekreft, sier fungerende divisjonsdirektør Liliana Bachs ved Folkehelseinstituttet.

De psykiske virkningene er også forskjellige.

– Cannabis kan gi psykoser, angst og depresjon, sier Bachs.

Styrkegraden på cannabis har økt, og man vet ikke hva konsekvensene er av at stoffet er sterkere, men det ser ut som skadene som tilskrives cannabis også er økende, opplyser Bachs.

Skadevirkningene av overdrevet alkoholbruk er bedre dokumentert enn skadevirkningene av cannabis.

– Det er gjennomført langt flere studier på effekten av alkohol i store populasjoner, så skadevirkningene av alkohol har vært lettere å påvise og tallfeste, sier Bachs.

LES OGSÅ (PLUSS): Beslaglegger tre ganger sterkere cannabis

LES OGSÅ (PLUSS): – Å røyke en joint på kvelden er like vanlig for meg som å trakte kaffe om morgenen

2. - Leder hasj til sterkere stoffer?

– For flesteparten fører ikke enkeltinntak av hasj eller marihuana til avhengighet eller behov for «sterkere» stoffer, sier Erik Strandbakke, behandler ved Klinikk for rus og avhengighetsmedisin ved St. Olavs Hospital, som forteller at rusmiddeldebuten til ungdom i hovedtrekk omfatter alkohol og tobakk.

Det er derimot et regelmessig og langvarig forbruk som ofte gir mer alvorlige konsekvenser.

– Det kan gi skader på hjernen, slik at de ulike systemene i organet ikke lenger er i stand til å produsere ulike kroppslige stoffer. Det kan være stoffene som blant annet bidrar til å dempe angst, skape lykke og gi god søvn. Er man kommet dit, er det bare rusmidlet som umiddelbart gir kroppen de ønskelige virkningene. Problemet er at dette blir en kortvarig effekt for kroppen, og dermed opprettholdes en avhengighet til rusmidlet.

Strandbakke mener det derfor kan være fristende for mange å prøve hardere stoffer, når man ønsker ekstra mye stimuli. Likevel ønsker han å understreke at kroppen kan bli i stand til å produsere stoffene igjen på egen hånd.

– Det klarer den ved å være rusfri.

LES OGSÅ (PLUSS): - Mer vanlig at man har prøvd hasj enn at man ikke har prøvd

3. - Vil legalisering føre til økt forbruk?

– I Norge har vi relativt sett en mindre brukergruppe enn i de landene som har legalisert cannabis. Derfor vil vi trolig oppleve en større økning i bruken ved å legalisere eller dekriminalisere cannabis her hjemme, sier forskningsleder Anne Line Bretteville-Jensen ved Sirus.

En artikkel, utgitt i Journal of Health Economics i juli i fjor, konkluderte med at den vanligste alderen for å debutere med bruk av cannabis sank fra 18 til 16 år i de Australske statene hvor cannabisbruk ble dekriminalisert. Derimot viste analysene at den totale bruken kun økte med et prosent.

– Grunnen til at bruken ikke går nevneverdig opp, er fordi det i et land som Australia allerede eksisterer en stor brukergruppe fra før av. Derfor kan det være vanskelig å overføre funnene til norske forhold.

Bretteville-Jensen sier at dagens forbud mot cannabis kan medføre at en del potensielle brukere avstår fra å bruke stoffet.

– Så om rusmidlet legaliseres, kan man forvente at etterspørselen øker. Ut ifra et samfunnsvitenskapelig perspektiv kan liberalisering også føre til endringer i folks generelle oppfatning omkring stoffbruk. Det kan tenkes at legalisering vil føre til at folk oppfattet cannabis som mindre farlig enn hva man gjør i dag.

LES OGSÅ (Pluss): 35 ungdommer tatt i narkoaksjoner i Trondheim

LES OGSÅ (Pluss): Kvinne (28): - Jeg var farlig nær å bli en del av statistikken

4. - Vil legalisering få bukt med det illegale markedet?

Det vil trolig fortsatt være et illegalt marked dersom cannabis blir legalisert.

– Hvis man sammenligner med alkohol, så foregår det fortsatt ulovlig alkoholsalg i Norge selv om alkohol kan selges lovlig, sier seniorforsker Ole Røgeberg ved Frischsenteret.

Staten Colorado i USA har allerede legalisert cannabis.

–Det har vært et stort salg av lovlig cannabis siden da. Tallene viser så vidt jeg vet ingen sterk økning i bruk, så det er grunn til å tro at det illegale markedet har blitt mindre, sier Røgeberg.

Det er derimot vanskelig å sammenligne USA med Norge fordi bruken av cannabis er høyere i USA og de har en annen avgiftspolitikk.

Legalisering av cannabis vil kunne gi kriminell miljøer mindre ressurser.

– Et legalt marked ville kunne dyrke cannabis mer effektivt og med færre ressurser. Det betyr at færre personer vil være en del av dette markedet. Avgiftene som gir inntekter fra salget vil også gå til staten i stedet for at inntektene støtter et illegalt narkotikamarked, sier seniorforskeren.

LES OGSÅ (Pluss): Stort narkonettverk avslørt

5. - Vil legalisering føre til mer kriminalitet?

– I USA var det en betydelig nedgang i kriminalitet i grensestatene hvor smuglingen mellom Mexico og USA foregår, sier Floris Zoutman, postdoktor ved Norges Handelshøyskole.

Sammen med to forskerkollegaer gjennomførte Zoutman i fjor en studie hvor de undersøkte hvilken effekt legalisering av marihuana hadde på tyveri- og voldskriminalitet i USA. De så en betydelig nedgang i statene hvor det meste av smuglingen foregår.

– Samtidig var det ingenting som tydet på at kriminaliteten i de andre statene, hvor marihuana har blitt legalisert, har økt, sier han.

Studier gjort av the Drug Policy Alliance i USA rapporterer om nedgang i voldelig kriminalitet i både staten Washington og staten Colorado, hvor cannabis er blitt legalisert for rekreasjonelt bruk.

Zoutman sier at legalisering kan være en god ting, hvis det illegale markedet preges av voldelige kriminelle.

– Spørsmålet blir om vi hadde sett samme effekter i Norge. Grunnet de ulike forholdene er det vanskelig å spekulere i.