- Selve utbyggingen er jo ikke i gang, og prosjektet er så skviset at det er i grenseland for hva som er forsvarlig. Det kuttes i hjørner hele tiden. I tillegg vil rekkefølgekostnadene beløpe seg til mellom 150 og 250 millioner kroner. Hvor skal man ta de pengene fra, spør Ingrid Skjøtskift.

Les alt om Trondheim Spektrum her

Ett år med debatt

I går var Høyres kommunalråd, førstekandidat for SV, Lars Haltbrekken, naboer, kunstnere og flere andre med på støttekonserten i Ilen kirke mot utbygging av Nidarø. Kunstauksjon, musikk og underholdning gir inntekter (blant annet til advokater, journ.anm.) til fortsatt arbeid mot utbyggingen.

For nøyaktig ett år siden ble de første illustrasjonene av nye Trondheim Spektrum kjent for offentligheten. Hallen skulle bygges om, og høyden var tenkt 28 meter høy. Politikerne sa – med visse justeringer – ja til å legge ut reguleringsplanen på høring. Naboene reagerte sterkt, og etter hvert kom også innsigelsene fra politikere som i utgangspunktet var positive. Etter flere måneder med til dels opprivende debatt, holdt Ap seg samlet, og i mars sa bystyret ja til utbygging – dog med lavere høyde og andre små/store (avhenger av øyet som ser, journ.anm.) endringer.

Alternativene for Trondheim Spektrum Dette er de to ulike alternativene Byplankontoret foreslår for den nye storhallen på Øya. Til venstre den nedskalerte versjonen og til høyre en hall som tilfredsstiller alle krav til store sportsarranement, fire hallflater og store konsertbegivenheter. Dra i skillelinja midt på bildet for å sammenligne de to alternativene. requireReady(['lib/image.compare.slider'],function(ics){});

Sju klager

Men det hindrer ikke motstanderne til å fortsette kampen. Det er kommet sju klager på vedtaket, hvor den mest omfattende er en 56-siders rapport fra Naturvernforeningen og Elvesvingen. Ellers går blant annet klagene på saksbehandlingsfeil, at det ikke er gjennomført nødvendig konsekvensutredning, og at saken ikke er tilstrekkelig opplyst for bystyret.

Torsdag kveld ble det avholdt en støttekonsert i Ilen kirke. Foto: Rune Petter Ness

Øya Velforening, gjennom Pretor Advokat AS, ba tidlig i mai Trondheim kommune om utsatt iverksetting av utbyggingen. Kommunens avslo, men avslaget er nylig klaget til Fylkesmannen. Klagebehandlingen hos Fylkesmannen tar erfaringsmessig mellom 8 og 12 uker.

Mye uavklart

- Hvordan i all verden skal dere få snudd vedtaket, Haltbrekken?

- Vi må bare håpe på at realiteten innhenter flertallet. Utbyggingen er uopprettelig, og vil skade byutviklingen. Historien viser at vedtak kan gjøres om. Motorvei gjennom Baklandet ble stoppet, og Svartlamoen ble reddet i tolvte time. På Nidarø har ikke utbyggingen startet, og Fylkesmannen kan også komme med innsigelser som kan endre vedtaket, sier han.

Skjøtskift mener det er mange praktiske forhold som er uavklart.

- Klagebehandlingen vil ta mange uker. Organiseringen av rekkefølgekravene, deriblant Klostergata, er ikke avklart. Omlegging av vann- og avløpsnettet i gata skal gjøres parallelt med utbedringen. Det skal gjøres arkeologiske undersøkelser som vi ikke vet hva ender med, og det skal være tungtransport inn og ut av gata i hele riveperioden, sier hun.

36 av 67 stemte for Spektrum

Med flertallsvedtaket er det først og fremst Arbeiderparti-gruppa som må slå sprekker. Det har ikke skjedd, og ingenting tyder heller på det. Gruppeleder Geir Waage sier at partiet har stor respekt for det engasjementet beboerne har i denne saken.

- De er selvsagt i sin fulle rett til å kjempe for sitt syn selv om bystyret har behandlet ferdig reguleringsplanen. Utbyggingen av hallen står Trondheim Spektrum AS for. Jeg forutsetter at de gjør selvstendige vurderinger når det gjelder videre framdrift på prosjektet. Når det gjelder kostnadene på rekkefølgekravene, så er det kun et anslag, sier han.

Sammen med Waage stemte 27 andre Ap-representanter, 4 fra FrP, 2 fra KrF og 2 fra SP for utbygging av Trondheim Spektrum i bystyret i mars. 31 stemte imot.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Høyre tapte spillet om Nidarø

Muntlig enighet

I tillegg til de sju klagene er det sendt klager fra Ila og Singsaker skole direkte til utbygger med tanke på trafikksituasjonen under rive- og byggeaktiviteten.

På generalforsamlingen til Trondheim Spektrum AS 24. mai ble det fattet vedtak om gjennomføring av utbygging, og det ble vedtatt å inngå totalentreprisekontrakten med Veidekke. Selve utbyggingsavtalen med kommunen er ikke underskrevet, men både rådmann Morten Wolden og prosjektleder for utbyggingen, Kjell Håvard Nilsen sier det er muntlig enighet om avtalen i henhold til bystyrevedtaket.

Rådmann Morten Wolden Foto: Morten Antonsen

Wolden opplyser at problematikken rundt arkeologiske undersøkelser i Klostergata uansett ville ha kommet som følge av oppgradering og legging av nytt vann- og avløpsanlegg i gata.

- Spektrum-utbygginga har imidlertid framskyndet problematikken. Vi er i ferd med å sluttføre en avtale mellom Spektrum og kommunen om ansvarsforhold knyttet til gjennomføring av dette. Det er klart at Spektrum bidrar med 20 millioner i Klostergata, mens kommunen skal ha utbyggingsansvar for gata og adkomst fra Ila. Hvilket nivå man vil legge seg på når det gjelder parken er ikke avklart, men vil bli løftet inn politisk i forbindelse med budsjettbehandlingen. Adkomsten til Ila og finansieringen vil løftes også inn som egen sak, sier Wolden, og legger til at rekkefølgekravene minst vil beløpe seg til 100 millioner kroner.

Innrømmer utfordringer

Prosjektleder Kjell Håvard Nilsen sier at oppstart for riving og deretter utbygging blir 1. september.

Kjell Håvard Nilsen Foto: berit baumberger

- Vi går over i en ny fase hvor vi må ha god dialog med naboer, skoler og FAU for å sikre skoleveien. En kanal hvor observasjoner meldes inn er vi også i gang med. I tillegg jobber vi med plan for transport i Klostergata med tanke på krysningspunkt, søl fra transport, intervaller for rengjøring også videre. Alt må være klart i nær fremtid, sier han.

- Forstår du motstanden?

- Ja, og det blir utfordringer. Under byggeprosjekt er det alltid ulemper, men det blir bedre når bygget er klart. I dag kan 500 biler kjøre til hallen, men når det blir ferdig vil det ikke være biler mot elveslyngen mot Ila. Det blir et langt bedre miljø mot Ila, hvor den nye ytterveggen blir lenger unna elva enn i dag. Jeg er sikker på at uteområdene også vil oppleves mer tilgjengelig enn i dag. Med to ekstra hallflater kan dagligtrafikken bli litt større, men på store arrangement blir gata stengt. Vi har en jobb å gjøre med informasjon, men det vil bli bedre når alt er ferdig til messe i august 2019, og til Møbelringen cup november samme år, sier han.