- Dette blir stående som symbol på en totalt mislykket byutvikling