- Dette er noe helt annet enn hva vi ble presentert for i utgangspunktet, sier Hans Kristian Norset, leder av Støygruppa i Ørland.

Beløpet har økt mange ganger, og Støygruppa er fornøyd med at det nå endelig er satt av mer penger.

- Vi får håpe pengene blir brukt til fysiske tiltak og ikke til konsulentbistand. Det skal likevel ikke overraske meg om vi får vite at Forsvarsbygg bruker en fjerdedel til konsulenter, sier Norset.

Regjeringen har bedt om Stortingets godkjenning til å gjennomføre tiltak for å redusere støy på militær og sivil eiendom i Ørland kommune. Det skal brukes 218 millioner kroner i støytiltak på flystasjonen og 1 320 millioner kroner på tiltak som kan redusere konsekvensene av støy på omgivelsene.

Det er gjort en rekke konsekvensutredninger med bakgrunn i Stortingets vedtak om å etablere hovedbasen for Forsvarets kampfly på Ørlandet.

Støyer mer enn F-16

- Utbyggingen av Ørland flystasjon som hovedbase for F-35-flyene innebærer nær en dobling av aktiviteten med kampfly sammenlignet med i dag, samtidig med at F-35-flyene gir mer støy enn F-16-flyene. Det vil derfor være nødvendig å gjennomføre støytiltak på Forsvarets egen bygningsmasse inne på Ørland flystasjon, og gjennomføre støyreduserende tiltak på sivil eiendom i støysonene utenfor selve baseområdet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding.

Inne på flystasjonen er det regnet med et behov for tiltak på inntil 47 bygninger. Den foreslåtte kostnadsrammen for prosjektet er på 218 millioner kroner, inkludert moms og en avsetning for usikkerhet. Styringsrammen for prosjektet er på 183 millioner kroner.

Norset minner om at en lang rekke huseiere i Ørland blir berørt av utbyggingen av kampflybasen. Om lag 180 eiendommer har fått tilbud om innløsning. I tillegg vil rundt 800 hus få tilbud om fysisk støydemping i form av bl.a. skifting av vinduer og dører.

70 hus er så langt innløst. Av de om lag 800 husene er det på 20–30 gjennomført støyreduserende tiltak. Alt skal være ferdig innen 1. januar 2020.

En bra løsning

- Du er med andre ord fornøyd med den siste bevilgningen fra Forsvarsbygg?

- Rammene er blitt kraftig utvidet. Nå ser det ut til å bli en bra løsning, sier Norset.

Ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland viser til at det uansett er store tall man snakker om, og et betydelig antall eiendommer blir berørt. Av de rundt 180 eiendommene som ligger i rød sone og tilbys innløsning, er 30 gårdsbruk.

- Det blir dyrt å innløse så mange eiendommer og støyisolere 800 hus. Totalt blir nærmere 1000 eiendommer på en eller annen måte berørt av støy i forbindelse med kampflybasen. Men hadde basen blitt lagt til Bodø, hadde disse tiltakene kostet mye mer, det er det ingen tvil om, sier Myrvold.

Har lært underveis

Han berømmer Støygruppa for å ha gjort en svært god og viktig jobb. Ingen visste på forhånd hva innløsning og støyisolering ville koste. Beløpene er blitt vesentlig oppjustert.

- Regelverket har endret seg. Vi har fått ny innsikt og lært underveis. På mange måter er det drevet nybrottsarbeid.

Ifølge Myrvold er siste ord ikke sagt. De som fortsatt skal drive gårdsbruk står overfor store utfordringer, ved at de får erstatning for bare boligene. Å bo ett sted og drive gården på et annet, er utfordrende.

Støytiltak på sivil eiendom

Prosjektet for å gjennomføre støyreduserende tiltak utenfor baseområdet til hovedbasen på Ørland er inndelt i tre underprosjekt:

Innløsning av bygninger og eiendommer med støysensitivt bruksformål i samsvar med de gitte grenseverdiene fra reguleringsplanen. Avhending, riving eller sikring av bygninger og eiendommer som blir innløst.

Gjennomføring av støytiltak på bygninger med støysensitivt bruksformål i samsvar med de gitte grenseverdiene i reguleringsplanen.

Bygger 12 hangarer

Det skal også bygges 12 hangarer for F-35-flyene, som skal stå ferdig våren 2020. Det skal være plass til to kampfly i hver av hangarene. Disse hangarene vil med andre ord huse 24 fly, som er omtrent halvparten av alle F-35-flyene som skal stasjoneres på Ørland innen 2025. De tre første kommer til Ørland i november. Fra 2018 vil det komme seks nye fly i året.

foto
Bevilger mer: - Dette er noe helt annet enn hva vi ble presentert for i utgangspunktet, sier Hans Kristian Norset, leder av Støygruppa i Ørland da det ble kjent at Regjeringen vil bruke 1,32 milliarder kroner på støyreduserende tiltak på omgivelsene rundt flystasjonen. Foto: DAN ÅGREN
foto
Koster mye: - Totalt blir nærmere 1000 eiendommer på en eller annen måte berørt av støy i forbindelse med kampflybasen. Men hadde basen blitt lagt til Bodø, hadde disse tiltakene kostet mye mer, det er det ingen tvil om, sier ordfører Tom Myrvold (H). Foto: Kristian Helgesen, FOTO: KRISTIAN HELGESEN