HØYRES LANDSMØTE:

- Verden ser litt anderedes ut i Oslo, enn i resten av Norge. Jeg har godt håp om at vi får stanset dette forslaget, sier Høyres Mari Holm Lønseth.

Stortingsrepresentanten fra Trøndelag Høyre fronter motstanderne når programforslaget om økt engangsavgift for såkalte fossilbiler, biler som går på bensin og diesel, blir lagt på bordet for Høyres landsmøte lørdag ettermiddag.

- Forslaget er dårlig på flere måter. Høyres programkomité må ta inn over seg at svært mange fortsatt har behov for å kjøre bil drevet av diesel- og bensin. For folk ute i landet finnes det ikke et reelt alternativ til fossilbil, sier Holm Lønseth.

Ni milliarder avgiftskroner

Planene om å øke engangsavgiftene for fossilbiler begrunnes i et miljøperspektiv, men også med at den raske veksten av avgiftsfrie elbiler på norske veier har ført til et kraftig bortfall av inntekter til statsbudsjettet.

Ifølge statsminister Erna Solberg utgjør bortfallet om lag seks milliarder kroner i engangsavgifter og tre milliarder kroner i andre avgifter.

Flertallet i Høyres programkomité mener disse pengene kan hentes inn ved å skru opp avgiftene på fossile biler.

Utslippsfri bilpark

Men motstanden mot å øke bilavgiftene er stor i Høyre.

- Dersom miljøargumentet er det viktigste, bør man heller konsentrere seg om å ta bort de verste utslippsbilene. Det gjør man ikke ved å gjøre nye, moderne lavutslippsbiler dyrere, sier Holm Lønseth som mener økt vrakpant og stabilt avgiftstrykk på fossilbilene vil gjøre nytten.

- Dersom formålet er å hente penger, er forslaget også en dårlig strategi. I 2025 skal alt nybilsalg være utslippsfritt, påpeker Holm Lønseth.

Redaksjonskomiteen i Høyre forsøkte fredag kveld å skaffe gjennomslag for forslaget, ved å formulere en tettere knytting mellom avgiftsøkning for fossilbilene og forholdene for elbilistene.

Nå heter det at avgiftsøkningen skal ha som «forutsetning av styrket satsing på infrastruktur for nullutslippsbiler i distriktene».

Frp-protest

Men også dette forslaget blir avvist av avgiftsmotstanderne i Høyre.

Også Høyres regjeringspartner Frp har reagert sterkt på forslaget. Frp's finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad mener en økt engangsavgift vil være brudd på den politiske plattformen.

– Der står det at vi skal legge avgiftene om i en mer miljøvennlig retning og ikke øke statens inntekter. Dette står helt klart i plattformen, og det binder Høyre og Venstre fra å gå i den retningen her, sa Njåstad til Bergens Tidende denne uken.

Njåstad er opptatt av at fossilbilene ikke skal være en melkeku.

– Det er uaktuelt for oss å gå i den retningen Høyre vil. Bare fordi flere velger seg mer miljøvennlige biler, så skal man hente inn penger fra folk på andre måter? Det går ikke. Vi skal sette ned avgifter, ikke øke dem, sier Njåstad.

- Skal bidra

Høyre-leder Erna Solberg vet, nærmest på kronestykket, hva elbileventyret koster statsbudsjettet.

Hun ville fredag ettermiddag ikke flagge ståsted i avgiftsdebatten, men sier til Adresseavisen at man kan argumentere både med økonomi og miljø i spørsmålet de økte avgiftene for fossilbiler.

- Men på ett tidspunkt vil det være slik at også elbilistene må bidra til statsbudsjettet. Trengsel, veier, slitasje og samfunnsøkonomi. Jo flere elbiler, jo nærmere er vi en situasjon der også de skal bidra, sier Solberg.

Regjeringen har fått godkjent forlengelse av avgiftsfritakene for elbiler i Norge, men signalene fra Brussel er at Norge må forberede seg på å trappe ned avgiftsfritakene.

Hør Adresseavisens kommentatorer i podkasten OmAdressert