Disse bildene fra Mattilsynet viser hvordan lakselus delvis hadde spist den levende oppdrettsfisken. På yttersida av Frøya har det de siste månedene vært et stort problem med lakselus. Særlig i uke 33 og 34 eksploderte luseplagen, skriver Mattilsynet i sin rapport. Mattilsynet slår fast at lusemengden har vært langt over det tillatte og etterlyser god nok beredskap hos oppdrettsselskapene til å stoppe luseangrepet fort nok og dermed hindre at laksen blir unødig plaget.

Vanskelig sommer og høst

Sommeren og høsten 2016 har vært svært vanskelig for oppdrettsnæringen på yttersiden av Frøya på grunn av stor smitte av laksesykdommene ILA og PD i tillegg til det store luseangrepet som førte til at tre oppdrettsanlegg på yttersida av Frøya måtte slakte ned og destruere all fisken. Mattilsynet har også gitt de tre anleggene pålegg om å halvere antall laks i oppdrettsanleggene.

Oppdrettsanleggene det gjelder, er Fjølværet og Langskjæra og Langskjæra II. Det første drives av Måsøval fiskeoppdrett mens Lerøy Midt driver Langskjæra.

Begge har fått varsel om redusert grense for maksimalt tillatt biomasse (MTB) for to år, og reduksjonen dekker den neste produksjonssyklusen på alle tre lokalitetene, ifølge en pressemelding fra Mattilsynet. (Ekstern lenke)

foto
Også dette er fra Lerøys anlegg på Langskjæra.

- Det verste siden Hitra-syken

- Vi må tilbake til Hitra-syken for å finne lignende tilstander på laksen, sier Ivar Eiken, avdelingssjef for avdeling Trondheim og omegn i Mattilsynet. (Se faktaboks om Hitrasyken)

- Dette blir karakterisert som noe av det aller verste vi har opplevd, sier han. På Lerøys anlegg på Langskjæra ble det oppdaget 111 lus i gjennomsnitt på hver enkelt fisk. Det er bare tillatt en halv lus per fisk.

- Dette er langt, langt over det tillatte. Lusa har beitet ned på hodebeinet til laksen. Det er ikke tvil om at dette har vært smertefullt for laksen. Vi kan se det på oppførselen til fisken i merdene. De ligger og sturer i overflata, fortsetter Eiken.

Mangler beredskap

På Fjølværet må fiskebestanden reduseres med 60 prosent og på Langskjæra og Langskjæra II er det snakk om en halvering den neste produksjonsperioden som starter med utsetting tidlig i 2017 og varer ut 2018.

Mattilsynet reagerer spesielt på at oppdrettsselskapene mangler den nødvendige beredskapen i form av utstyr og slakteberedskap. Særlig Måsøval har heller ikke vært i stand til å håndtere død fisk godt nok, etter Mattilsynets mening.

- De har prøvd ulik mekanisk behandling for å bli kvitt luseplagen. Men når dette ikke nyttet, burde de ha slaktet ned fisken langt tidligere, sier Eiken i Mattilsynet.

foto
Oppspist av lus: Mattilsynet slår fast at luseangrepet går på fiskevelferden løs og at fisken er synlig plaget av det. Dette er fra Lerøys anlegg på Langskjæra.

Ekstraordinær situasjon

Både Måsøval og Lerøy Midt skriver i e-poster til Adresseavisen at det var en ekstraordinær situasjon tidligere i høst. Daglig leder i Måsøval, Asle Rønning, kaller det for en alvorlig situasjon som selskapet ikke hadde erfart tidligere.

- Dette er tragisk for den fisk som er rammet. Det er sterkt beklagelig at fisk har blitt utsatt for lidelser ved vår lokalitet. Selv om situasjonen ved Fjølværet var svært krevende og ekstraordinær er dette ikke slik vi vil drive vår virksomhet, skriver han.

LES OGSÅ LEDEREN: Uforsvarlig å mangedoble produksjon av laks

Innsats for å fjerne lus

Lerøy driver anleggene på Langskjæra som ligger øst for Fjølværet og rett nord for Frøya. Konserndirektør for havbruk i Lerøy, Stig Nilsen, slår fast at Langskjæra har blitt påvirket av situasjonen i resten av sonen.

- Etter stor innsats med bruk av rensefisk for å redusere lusepresset og flere avlusinger med ikke-medikamentelle metoder konkluderte vi med å avslutte produksjonen ved en rask utslakting tidligere enn opprinnelige plan. Lokaliteten ble tømt innen 13 september, i tråd med Mattilsynets vurdering. Lerøy Midt har etter den tid ikke hatt fisk på yttersiden av Frøya, skriver han i e-post til Adresseavisen.

Har ikke tatt stilling til pålegget

Han slår fast at Lerøy er opptatt av å hindre lakselus og mener at selskapet har etablert en betydelig kompetanse og behandlingskapasitet basert på ulike ikke-medikamentelle metoder. Han skriver videre:

- Vi vurderer situasjonen på yttersiden av Frøya som et særtilfelle og legger ikke skjul på at situasjonen i regionen var svært krevende gjennom høsten. Vi tror både næringen og myndighetene må ta erfaringene med seg i det videre arbeidet.

Verken Lerøy eller Måsøval har ennå tatt stilling til varselet fra Mattilsynet om reduksjon i mengden laks de kan ha i anlegget.