Formannskapet vedtok 14. juni i fjor at «standarden på vinterdrift av plattformene skal være snø- og isfritt.». Nå viser beregninger at regningen for snøryddingen vil øke med flere millioner kroner i året med en så høy standard.

Politikerne skal tirsdag, etter at saken har vært utsatt to ganger tidligere, ta stilling til vinterstandarden på 24 midlertidige stoppesteder for metrobussen i sentrum, i den såkalte Kollektivbuen (sentrum m/omegn).

I dag koster det 120 000 kroner pr. plattform i året å brøyte. Kravet om snø- og isfrie plattformer gjør at regningen øker til 260 000 kroner pr. plattform. Årsaken er at brøytingen må gjennomføres langt hyppigere enn i dag under store snøfall.

Brøyting hvert 20. minutt

Holdeplassene i sentrum av Trondheim blir i dag brøytet ut fra den høyeste standarden, driftsklasse A, som innebærer snørydding hvert 90. minutt. Den nye standarden innebærer brøyting hvert 20. minutt på dager med kraftig snøfall.

Rådmannen skriver i et notat til formannskapet at «i kollektivbuen er det generelt mindre snø enn i høyereliggende områder, så det kan forventes lavere behov for vinterdrift på de midlertidige stasjonene her».

Tre forslag til standarder for vintervedlikehold

Det er gjort beregninger som viser kostnadene med tre ulike standarder for vintervedlikehold:

* Brøyting og strøing som gir tilnærmet snø- og isfri standard. Brøyting hvert 20. minutt. Kostnader totalt: 6,2 millioner kroner.

* Brøyting og strøing med dagens høyeste standard (DKA). Brøyting hvert 90. minutt. Kostnader totalt: 2,9 millioner kroner.

* Brøyting og strøing med medium standard (kommunal standard). Brøyting hver 5. time: Kostnader totalt 960 000 kroner.

Snøsmelteanlegg til en million kroner

Det er også gjort beregninger som viser kostnader for investeringer og drift av snøsmelteanlegg sammenlignet med vanlige brøytekostnader. Investeringskostnaden for et snøsmelteanlegg er på en millioner kroner per plattform, mens strømprisen er 75 000 kroner årlig pr. plattform.

I tillegg kommer utgifter til manuell brøyting ved mye snø.

- Vil lønne seg å brøyte manuelt

Rådmannens regnestykke viser at selv med en svært høy driftsstandard (brøyting hvert 20 minutt) «vil det over en periode på fem år lønne seg å brøyte manuelt».

Når det gjelder det øvrige stasjonsnettet for metrobussen utenom sentrum, vedtok bystyret og fylkestinger i april i år at «knute- og omstigningspunktene skal bygges med snøsmelteanlegg, og at bare høytrafikkerte holdeplasser bør få undervarme på vente- og ombordstigningsområdet på busstasjonen.”

Årsaken til at det skal bygges snøsmelteanlegg på knute - og omstigningspunkt er at frekvensen på metrobussene vil være så hyppig, med bare fire-fem minutter mellom hver buss, at det ikke er mulig med manuell snørydding på plattformen midt mellom alle passasjerene.

Øvrig vintervedlikehold vil koste minst 20 mill. kroner årlig

Statens vegvesen har beregnet at drifts- og vedlikeholdskostnadene for snøsmelteanlegg på totalt 35 knutepunkt og stoppesteder med ekstra stor trafikk samt manuell/maskinell brøyting av de resterende plattformene vil koste minst 20 millioner kroner årlig.

Miljøpakken skrev i en innstilling til Kontaktutvalget i oktober at «skal alle holdeplassene holdes snø- og isfrie til enhver tid, vil det sannsynligvis være mer økonomisk å bygge snøsmelteanlegg på alle holdeplassene.»

- Dette handler ikke om metrobussen, men om vi skal legge forholdene best mulig til rette for å benytte buss om vinteren, Ønsker vi at folk skal bruke buss som transportmiddel også denne delen av året, må vi sørge for et så godt vintervedlikehold på holdeplassene at også eldre og småbarnsforeldre kommer seg til bussen, sa fylkesordfører Tore A. Sandevik da Kontaktutvalget drøftet vinterstandard på sitt møte i oktober.

foto
Foto: HARALD SEHM, NETTBUSS TRONDHEIM
foto