Dermed kan en av landets farligste E6-strekninger være historie.

- Vi har planene klare og kan starte opp neste år. Det vil ta mellom to og tre år å bygge tunnelen, sier prosjektleder Lars Bjørgård i Statens vegvesen.

Regionsjef Roar Melum i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), er kanskje den som jubler høyest over at det skal bygges tunnel på strekningen.

- Det betyr enormt mye for trafikksikkerheten og fremkommeligheten. Dessuten sparer vi én kilometer, noe som betyr mye når det bare er oppover, og smalt. Dette letter hverdagen for sjåførene, sier Melum.

Statsråd på befaring

Byggingen av ny E6 mellom Ulsberg og Melhus starter opp i 2016. Samtidig kan man starte byggingen av den 3,6 kilometer lange tunnelen som skal erstatte dagens E6 gjennom Soknedalen. Strekningen i Vindalsliene er så ulykkesutsatt, at både lokale og sentrale politikere måtte gjøre noe.

I går kom samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til den ulykkesutsatte veistrekningen. Han har satt av denne uka til å se på forholdene langs Riksveg 3, E6 og E39 i Sør-Trøndelag, og Møre og Romsdal.

- Det er på tide at noe blir gjort. Her samles all trafikk, fra både Riksveg 3 gjennom Østerdalen og E6 i Gudbrandsdalen. Veien skal håndtere alt fra vanlig biltrafikk og traktorer, til store trailere. Dette har ofte skapt store problemer og alvorlige trafikkulykker. Derfor er jeg glad at man allerede neste år kan starte arbeidet med å bygge ny E6 mellom Ulsberg og Melhus, sier Solvik-Olsen.

Skryter av lokalpolitikere

Strekningen E6 Ulsberg – Melhus er en av åtte strekninger som inngår i oppstartsporteføljen til Nye Veier AS.

- Dette blir en av de første oppgavene til det nye veiselskapet. Det gjelder å sette i gang så fort som mulig, mener Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren skryter av lokalpolitikerne, som på rekordtid har lagt til rette for at tunnelen kan realiseres.

- De har vært opptatte av å finne løsninger, og det har de greid i tett samarbeid med vegvesenets folk. Når man vil noe så går det kjappere. Det liker vi, sier Frp-statsråden.

Må tenke nytt

Lokalpolitikerne samferdselsministeren snakker om, er blant annet Høyres varaordfører i Midtre Gauldal, Bjørn Enge, og Høyres gruppeleder, Frp-politiker Tor Flagestad. Det var Flagestad som i et avisinnlegg for noen år tilbake foreslo å bygge tunnel.

- Jeg mente vi burde tenke nytt, og finne alternativer til å bygge på samme strekning som før. Når den nye tunnelen står ferdig vil den gamle transportåren være vei for lokalbefolkningen. Da slipper de også bompenger for å komme seg på kino, idrettsarrangementer og så videre, mener Flagestad.

Enge sier dette har vært en strekning med mange alvorlige ulykker opp gjennom tidene.

- Det har til tider vært mange trailere og traktorer samtidig på veien. Når utålmodige turister kommer kjørende på samme strekning har det ofte oppstått farlige situasjoner. Dette er historie når den nye tunnelen er på plass, mener Bjørn Enge.

Også vegvesenets folk fant til slutt ut at det nesten var umulig å få til en brukbar vei mellom Støren og Soknedal, dersom veien skulle bygges etter de gamle planene som gjaldt helt til i fjor.

- Vi hadde en gjennomgang med vegvesenet i fjor vår, og da fant man ut at det ikke var mulig å bygge ny E6 med reguleringsplanen fra 2012. Det er bratt i området og du har E6, elva og fjellet som alle krever sitt.

Blir dyrere

Tunnel-prosjektet fordyrer veien med 300 millioner kroner, men da får man også mye mer sikkerhet med på kjøpet. Dessuten får lokalbefolkningen en avlastningsvei, mener Enge.

- Dette vil få enorm betydning både for trafikanter og ikke minst lokalbefolkningen. E6 er den eneste ferdselsåren som knytter kommunen sammen. Dessuten blir forholdene for saktegående trafikk, som traktorer, mye nedre. Dette gjelder også ikke minst de myke trafikantene. Alt blir bedre med ny tunnel.

Varaordføreren understreker at dette veiprosjektet på E6 har høyeste prioritet og at oppstarten er nær forestående.

Ujevn standard

Dagens vei mellom Ulsberg og Melhus har svært ujevn standard og går gjennom mange tettsteder. I Nasjonal Transportplan 2014 - 2023 er det forutsatt delfinansiering med bompenger. Totalt er det satt av 5,3 milliarder kroner. Av dette er 560 millioner kroner bestemt brukt til start på parsellen i Soknedalen, og det er gitt oppstartsbevilgning for Vindåsliene – Korporalsbrua.

Både Enge og Flagestad mener veiprosjektet har vært en demonstrasjon i enighet.

- Det er et enstemmig kommunestyre som står bak og det har nesten ikke vært innsigelser mot nyveien. Vi har ikke vært i konflikt med noen. Det er spesielt. Ofte kan innsigelser utsette veiprosjekter i årevis, sier de to.

Oppdrag for milliarder

Høyres stortingsrepresentant Frank Jenssen mener ny E6 blir kjempeviktig for alle parter.

- Dette blir en av de første strekningene som blir tatt. Det viser bare hvor viktig akkurat denne biten av E6 er.

Jensen viser også til verdiskapingen i tall.

- Vi snakker om 5 milliarder kroner i omsetning for lokal bygge- og anleggsvirksomhet. Det er en bra bieffekt i en tid hvor arbeidsledigheten øker og oljejobbene blir færre. Det skal bygges en vei som skal holde i 50 år. Tunnelen kom i siste liten, og i 2012 var ikke den på planen engang. Det har gått veldig fort, sier Frank Jenssen.

foto
Foto: Adresseavisen