- Det er ugunstig at det er så stor forskjell mellom standarden på skolene i Trondheim, sier rektor ved Sunnland ungdomsskole, Tore Fredlund.

På Sunnland er det inneklimaet de først og fremst sliter med. Resultater fra Elevundersøkelsen viser at elevene ved skolen over tid har svart at de er svært misfornøyde med det fysiske læringsmiljøet ved skolen. Luftkvaliteten i klasserommet, temperaturen, klasserommene, bygget, garderober og toaletter skårer helt nede på ettallet på en skala hvor fem er best. Teknisk anlegg, tak, gulv og hele bygget er nedslitt.

Krevende i gamle bygg

Storparten av klasserommene er øst- og sørvendte, noe som sørger for at det fort blir for varmt inne i tillegg.

- Det er krevende å drive skole i så gamle bygg. Det å ha god kvalitet på lufta er et tilbakevendende tema, sier Fredlund. Dette krever full utlufting i alle klasserom hvert eneste friminutt og alle elever må ut.

Skolen har 300 elever og drøyt 40 ansatte, viser tall fra grunnskolens informasjonssystem (GSI). Kantina ligger i det opprinnelige skolebygget og 50 år gammelt i år. Hovedbygget er 40 år gammelt og består av tradisjonelle klasserom, ganger, garderober og gymsal.

- Det er lite her som bygger opp under fellesskap og åpenhet i undervisningssituasjonen. Derfor er det utfordrende å skape en positiv helhet, sier rektoren. Han viser frem gang etter gang med garderobeskap og små klasserom.

Trenger rehabilitering

Tore Fredlund ser ingen annen løsning enn en omfattende rehabilitering, men aller helst ny skole.

- Det umulig å se for seg at det ikke skal gjøres noe med skolen i nær fremtid. Og det som gjøres må være av en slik karakter at vi har en solid skole her, som skal stå i overskuelig fremtid, sier han.

Sunnland har en skolekrets i vekst. Barneskolen i nabolaget, Nidarvoll skole, har også store rehabiliteringsbehov hovedsakelig tilknyttet strømanlegg og VVS, samt isolasjon, fasader og tak.

- Det er vanskelig å se for seg en rehabilitering ved Sunnland uten at også Nidarvoll er en del av dette, sier Tore Fredlund.