–Ikke ha på dere rene klær, de kommer til å bli skitne, sier Trude Buan til barna, mens hun gjør klar til dagens økt med hesteridning.

For tiden bor det fem voksne, syv barn og to ungdommer på Buan gård omsorgs- og utviklingssenter. Her tar de imot familier i barnevernet med barn i skolealder. De har vært gjennom vanskelige perioder i livet. Noen av familiene har tidligere blitt splittet, mens andre har levd i frykt for å miste barna.

– På Buan ser vi et stort endringspotensial hos disse familiene. Flere som jobber i barnevernet sier de er fortvilet når de skal hjelpe, siden de ikke har annet å tilby enn fosterhjem eller institusjon etter at andre hjelpetiltak i kommunen er prøvd ut. Det er et tomrom i behandlingsapparatet, der barnevernet tvinges til å splitte familier som kunne hatt gode muligheter med grundig hjelp, sier Trude Buan.

LES LEDEREN: Alt som kan hjelpe barna, må forsøkes

Ingen har mistet omsorg

Det finnes få andre familiesentre i Norge som tar imot barn over seks år. Til nå har Buan-paret hjulpet mellom 30–40 familier, og de hevder at ingen har mistet omsorgen i etterkant. De ønsker at deres tiltak kan være et supplement til de etablerte tilbudene.

– Det er et stort traume å ta barn fra foreldrene. Når barnevernet sier at barnet trenger hjelp, så jobber vi med å få foreldrene til å hjelpe barna. Det er det som gjør dette tiltaket så spesielt og aktuelt, sier Trude Buan.

Barna til «Maria» ble tidligere tatt fra henne til et midlertidig beredskapshjem. Etter nye samtaler med barnevernet ble det bestemt at omsorgsovertakelse likevel var uaktuelt, og hele familien fikk i stedet tilbud om å bo på Buan.

– Etter at vi kom hit har vi nesten klart å glemme hendelsen. Jeg er veldig takknemlig for den hjelpen jeg hår fått her.

Normal oppholdstid på Buan varierer fra tre til ti måneder.

Påfugl og fasaner

På Buan gård finnes det både hester, sauer, geiter, påfugl, høns og fasaner. Dyr og natur brukes i terapi, til stor begeistring for barna.

– Her er det andre familier vi kan leke med, og vi blir fort venner. Det er alltid mye å gjøre, som å leke på trampoline, bade, ri eller bake, sier ni år gamle «Sara»entusiastisk, før hun skal stelle hesten.

Ivar og Trude Buan er utdannet innen spesialpedagogikk og familieterapi.

– Oppholdet her starter med aktivitet og glede, ikke en utredning. Vi finner de sterke sidene og jobber med å utvikle mestringsfølelse. Det betyr ikke at vi ikke ser problemene, men når de får god selvtillit og selvfølelse, så utvikler omsorgsevnen seg, mener Trude Buan.

Det kan flere av beboerne bekrefte har vært en avgjørende faktor.

–Ingen får opplæring i å bli foreldre

Sissel Fjelnseth i Bufetat region Midt-Norge sier at dersom situasjonen er så dårlig hjemme at det er nødt til å bli omsorgsovertakelse, er ikke hjelpetiltak i senter et alternativ til fosterhjem eller institusjon.

– Ingen får opplæring i å bli foreldre, og når barna er 6–7 år og man enda ikke har skjønt den rollen, så blir det vanskelig. Derfor har ikke Bufetat region Midt-Norge prioritert denne typen familiesentre, men heller sentre for foreldre og barn under seks år. Kommunene kan selv velge å plassere i andre typer familiesentre.

Bufetat er positive til hjelpetiltak som på Buan gård, og mener det bør bli flere slike sentre. Likevel påpeker hun at det kan være problematisk.

– Sentre er en kunstig arena hvor familiene får veiledning, og det går fint i en periode, men så skal de hjem igjen. Da er det nødvendig at kommunen følger opp. Hvis ikke er det bortkastet.

Kommunen satser på hjemmehjelp

Fungerende kommunalsjef for Barne- og familietjenesten i Trondheim kommune, Mette Harriet Berntsen, sier at kommunen satser på å gå inn med bistand og hjelp til familier i deres egne hjem.

– Vi har stor tro på hjelpetiltakene vi har i hjemmet, og at vi kan unngå omsorgsovertakelser dersom disse styrkes og vi kommer inn tidlig nok. Barn er sårbare for flytting, og derfor er det bedre å få støtte og hjelp i nærmiljøet, sier hun.

Avdekker overgrep

Aglo familiesenter er et av få andre familiesentre i Norge som også tar i mot familier med barn i skolealder. I likhet med Buan ser de et stort behov for slike tiltak. Hun opplever ofte at foreldre ofte er svært mottakelige og motiverte til å få hjelp når de er på senteret.

– Flere enn halvparten av familiene som har vært hos oss klarer seg fint etterpå, men vi har også avdekket store overgrep. Når vi er med familiene hele døgnet ser vi mer enn man gjør på et hjemmetiltak. Det gjør at vi kan berge barn, og finne andre løsninger for dem, sier lederen Ann Turid Hallem.

GRØNN OMSORG: Trude Buan og Ivar Buan lar familiene som kommer på gården komme i kontakt med dyrene og naturen som en del av terapien. Foto: Finn Walther