Søkertallene til lærerutdanningene går ned på landsbasis, men denne trenden gjelder ikke Trøndelag.

Dette året må lærerstudentene ha karakteren fire i matematikk for å komme inn. Det betyr at det fra i år er samme karakterkrav i matematikk for lærerstudenter som for sivilingeniører.

Spent på søkertallene

Derfor er årets søkertall ekstra spennende for de som utdanner grunnskolelærere.

- Vi var spent på søkningen i år, og særlig var vi spent på hvor mange som kom til å søke seg til lærerutdanning for 1.- 7. trinn når det blir strengere krav i matematikk, sier dekan Camilla Trud Nereid ved grunnskolelærerutdanningen hos NTNU.

Nedgang på landsbasis

På landsbasis går søkertallet kraftig ned for lærerutdanningen for 1. – 7. trinn i grunnskolen. Der er det 11 prosent færre søkere enn i fjor. Lærerutdanningen for 5. – 10. trinn opplever en vekst på snaut tre prosent på landsbasis, viser tall fra Samordna opptak.

I Levanger er det like mange søkere som i fjor til grunnskolelærerutdanningen, men flere søkere ønsker å undervise i de yngste årsklassene. I Trondheim er det en litt flere søkere til begge grunnskolelærerutdanningene, 1.- 7. trinn og 5.–10. trinn. I tillegg kan også lektorutdanningen ved NTNU notere seg en bitte liten vekst i antall søkere.

Ikke påvirket av fusjon

- Søkertallene synes ikke å være påvirket av fusjonen mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og NTNU, men ligger på samme gode nivå som i fjor, sier Nereid.

I Trøndelag er også lærerutdanningene både i Levanger og Trondheim blitt del av hver sitt universitet siden forrige opptak. Det har gjort årets opptak enda mer spennende både for Levanger som er en del av Nord Universitet og Trondheim som fra dette året er en del av NTNU.

- Men vi vet ikke ennå om de som har søkt er kvalifisert, sier Camilla Trud Nereid.

Først i juli får avgangselevene fra videregående skole karakterene sine. Da blir det klart hvor mange som har gode nok karakterer til å komme inn.

Gode tall også i Levanger

I Levanger har dekan Egil Solli stor tro på at de fleste er reelle søkere som er kvalifiserte til å komme inn. Han viser til at det i sommer også blir forkurs i matematikk for søkere med bare karakteren tre i matte.

- Vi er godt fornøyd med søkertallene, både med tanke på det nye karakterkravet, men også fordi vi har skiftet navn fra Høgskolen i Nord-Trøndelag til Nord Universitet.

Særlig på Vestlandet er det langt færre søkere til lærerutdanningen i år enn i fjor. Der blir det spekulert i at mattekravet kan være en grunn til nedgangen. Det gjør at Solli tror at hans søkere har et realistisk bilde av de nye opptakskravene og regner med at søkerne er kvalifisert til å komme inn.

- Søkerne vet nok at vi er knakende gode både når det gjelder grunnskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning som har en søknadsvekst på 15 prosent i Levanger i år. Vi har et godt omdømme og folk vil gjerne studere hos oss, sier Egil Solli.