Kontrollkomiteen vedtok i forrige møte å bestille en ekstern gjennomgang av Trondheim Kino etter at to advokatfirmaer fastslo at Aps nestleder i kontrollkomiteen, Rune Olsø, var inhabil da det skulle bestemmes hvilke selskaper som skulle kontrolleres. Vedtakene som ble gjort vil derfor også bli kjent ugyldige i kontrollkomiteens møte neste mandag.

Tilbake til 2008

Flertallet i komiteen (Høyre og Frp) ville ha en ekstern gjennomgang for å sikre at ingen kunne sette spørsmålstegn ved den. Aps Arent M. Henriksen advarte mot dette, og sa at man på denne måten risikerte å sette spørsmålstegn ved sekretariatet og kommunerevisjonens integritet. Henriksen fastslo at det var politisk valgte «som er ute å kjøre med hensyn til habilitet», ikke sekretariatet og kommunerevisjonen. Flertallet sto imidlertid på sitt og det innstilles nå på å legge dette store oppdraget ut på anbud. Det anslås at det vil koste så mye som en halv million kroner, penger kontrollkomiteen per i dag ikke har. De må derfor trolig be om ekstrabevilgninger.

I forslaget til vedtak går det fram at den eksterne gjennomgangen ikke bare skal omhandle morselskapet Trondheim Kino, men også datterselskapene Trondheim Kino Utvikling og godterikioskene Location. Aps nestleder i kontrollkomiteen, Rune Olsø, var styreleder i Trondheim Kino fram til 2011, revisjonen vil dermed også omhandle hans periode – siden man skal gå helt tilbake til 2008, ifølge mandatet. Rapporten skal være klar innen 1. november.

Vedtar inhabilitet

Etter 2011 har Olsø vært styremedlem i Trondheim Kino Utvikling, som sammen med Olsø og godterigründerne Tommy Wikmark og Jacob Youssef, etablerte Candy People Norway i september i fjor. Candy People har igjen leverandøravtale med Location, firmaet som selger godteri på landets kinoer. Det er disse forbindelsene som gjør at to advokatvurderinger konkluderte med at Rune Olsø var inhabil til å behandle hvilke selskaper som skulle kontrolleres. Og som også er foranledningen til denne eksterne gjennomgangen.

I møtet mandag vedtar også kontrollkomiteen formelt at Rune Olsø var inhabil, basert på vurderingene fra KS advokatene og advokatfirmaet Hjort, og at vedtak gjort i saken er ugyldige. Kontrollkomiteen må nå derfor vedta en ny plan for selskapskontroll for 2016 og 2017. Som nestleder i komiteen vil Rune Olsø fratre behandlingen fordi han er inhabil. På spørsmål om han vil trekke seg fra kontrollkomiteen, svarte Olsø på mail mandag at han lenge har bedt om en annen komité, fordi hans engasjement har vært på andre områder enn kontroll. Gruppeleder i Ap, Geir Waage, framholdt at Olsø ikke kunne regne med å få sitt førstevalg. Dette tyder på at Olsø fortsetter i kontrollkomiteen, men Adresseavisen har ikke fått det endelig bekreftet.

- Gå – for å skape ro

Kontrollkomiteens leder, Rolf Jarle Brøske, viser til Olsøs uttalelser til Adresseavisen tirsdag om at han lenge har ønsket å gå ut av komiteen:

- Dersom Rune Olsø nå ønsker å trekke seg fra kontrollkomiteen for å skape ro rundt sin sak, så er det en avgjørelse jeg vil ha stor forståelse og respekt for. Det er ikke tvil om at det vil bidra til å gjøre håndteringen av saken fremover mye enklere. Dersom Olsø velger å gå ut av komiteen, så vil jeg ta en ny vurdering på om det er nødvendig med en ekstern gjennomgang. Som nestleder i komiteen sitter han tett på sekretariatet og kommunerevisjonen, derfor mente vi det var best at gjennomgangen ble gjort av en ekstern aktør så lenge Olsø hadde denne rollen.

- Hvorfor er det viktig at også kinoens datterselskap Location og selskapets kommersielle forhold til Candy People Norway ettergås?

- Det er helt åpenbart at tilliten til kontrollfunksjonen er svekket på grunn av denne saken. Når vi skal gjenopprette tilliten er det viktig at alle kort kommer på bordet og at vi vet hva som har foregått. All tvil rundt denne saken må ryddes vekk. Det er viktig både for Trondheim kommune, kinoen, kontrollkomiteen og enkeltpersonene som er berørt.

Rune Olsø har ikke svart på Adresseavisens henvendelser.