- Det er en ulempe at vi ikke får prøvd ut Helseplattformen i full pakke