Ber om redegjøring om BOA-tilbud i Trondheim

foto