- Skulle jeg erstattet alle 80 litauerne med nordmenn, måtte jeg hatt 250 stykk

foto