Kommunen sender byggesøknaden for Ocean Space i retur

foto