Lærere forbereder seg på mulig streik fra fredag morgen, elevene skal møte til vanlig tid

foto