Flere naboer reagerer etter at nye skilt er satt opp ved badeplassen