Dette er en av Venstres hovedseiere i den nye regjeringsplattformen som ble lagt frem av landets nye regjeringspartier Høyre, Frp og Venstre.

– Jeg er stolt av å lede et parti som tar ansvar for fremtidige generasjoner, tar vare på naturen, gir alle barn muligheter til å lykkes i livet og som vil skape framtidas næringsliv og arbeidsplasser, sier Trine Skei Grande.

Venstre fremhever også at de har fått på plass:

  • Gratis halvdagsplass i SFO for barn i lavinntektsfamilier etter modell fra barnehager.

  • Avvikling av pelsdyrbransjen.

  • Økt antall kvoteflyktninger

  • Rusreform etter modell fra Portugal.

  • Inkluderingsdugnad for å få flere i arbeid og flere integrert i det norske samfunn.

Regjeringsplattformen fra Høyre, Frp og Venstre gir i tillegg grønt lys for økt dieselavgift. CO2- og NOX-komponenten i engangsavgiften skal økes ved kjøp av nye biler, til gjengjeld skal elbil-fordelene beholdes i hele perioden.

«Blågrønn»

Det var en tydelig fornøyd statsminister Erna Solberg som søndag ettermiddag kunne legge frem den nye borgerlige enigheten.

- Vi har laget en «blågrønn» regjering, sa hun - og listet opp seks hovedutfordringer for at Norge også fremover skal være «verdens beste land å bo i».

Omstilling, oppfyllelse av Norges klimaforpliktelser, inkluderende arbeidsliv, bærekraftige velferdsordninger og redusert fattigdom og utenforskap er blant disse utfordringene.

Skal oppfylle klimaforpliktelsene

Den nye regjeringsplattformen på 84 sider tar for seg alle samfunnsområder. Økt verdiskaping, flere jobber og grønn omstilling står øverst på agendaen.

– Regjeringen vil løse utfordringene gjennom et bredt sett av virkemidler for å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Det handler om økt verdiskaping, flere jobber og grønn omstilling, heter det i innledningen.

Regjeringen lover å oppfylle Norges klimaforpliktelser, slik at Norge tar sin del av ansvaret for å løse klimautfordringen.

– Omstille norsk økonomi for å skape vekst, nye arbeidsplasser og sikre flere bein å stå på, står øverst på lista over tiltak, heter det.

Eiendomsskatt, dyrepoliti og alkoholsalg

Frp har fått gjennomslag for å redusere eiendomsskatten. I plattformen foreslås det å redusere makssatsen i eiendomsskatten fra syv til fem promille. Det betyr at kommuner som i dag har seks eller syv promille må kutte eiendomsskatten.

Frp har også fått strammet inn på familieinnvandring, hever kravene for å bli norsk statsborger, innfører språkkrav og nye forbud mot burka og nikab. I tillegg til dette skal man fortsette kampen for å begrense og stanse trygdeeksport.

– Vi hadde noen klare og tydelige saker som vi kjempet for i valgkampen. På en rekke av disse områdene har vi fått gjennomslag i denne plattformen, sier partileder Siv Jensen.

Frp har også fått gjennomslag for en mer restriktiv innvandringspolitikk, økte språkkrav og hevet krav til nosk statsborgerskap. Frp har også fått økt bevæpning av politiet og mer dyrepoliti.

Alkoholsalget skal også utvides til klokken 21 på hverdager og lørdager. Partiene ønsker også at Vinmonpolets lokale butikker kan få følge kommunalt fastsatte salgstider for alkohol.

foto
Frp-leder og finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg (H) og Venstre-leder Trine Skei Grande er enige om å gå i regjering sammen. Foto: Rolf Øhman