- Jeg tror debatten legger seg nå ved at vi slår fast at NTNU fortsatt skal være godt tilstede i Midtbyen og Kalvskinnet, sier statssekretær Bjørn Haugstad (H) etter avklaring om økte bevilgninger og lokalisering for NTNU Campus.

Kunnskapsdepartementet støtter NTNUs styre, og sier ja til at utbyggingen skjer vestover mot Elgeseter gate og St. Olavs Hospital. Det kom frem da statssekretær Bjørn Haugstad (H) holdt tale under mottakelsen på NTNU i sammenheng med onsdagens immatrikulering.

LES KOMMENTAREN: Regjeringen griper inn i byutviklingen

Må bygges tett

- I denne saken har jo lokalisering vært viktig lokalt, og det har vært mange viktige diskusjoner. I går kom sjefen min (kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, journ.anm.) med nyheten om at regjeringen foreslår å øke beløpet til planlegging av prosjektet fra 20 millioner til 50 millioner kroner, og nå lander vi beslutningen for videre lokalisering, sier Haugstad.

Han påpeker at NTNUs tilstedeværelse i Midtbyen og Kalvskinnet skal videreføres minst som i dag.

- Men den store utbyggingen skal skje vest for Gløshaugen. Det er det som best bygger oppunder felles campus, og det vil binde fagmiljøene tettere sammen. For eksempel slik at Dragvoll-studenter kan følge fag som i dag er på Gløshaugen eller Øya og omvendt. Da må campus bygges tett, sier han.

LES FLERE CAMPUS-SAKER HER

Sentrum

Mange trondheimspolitikere ønsker at NTNU skal bygge mer campus i Midtbyen. Formannskapet vedtok i juni at de vil ivareta grøntarealene når NTNU skal samle universitetsområdet. Men vedtok samtidig at det kan bygges noe i parken. Haugstad tror regjeringens avklaring vil legge debatten død.

- Det vil fortsatt være avklaringer mellom kommunen og NTNU om bevaring av grøntarealer også videre, og vi er selvfølgelig kjent med at kommunen er reguleringsmyndighet. Også holder vi for ordens skyld en ørliten glippe for å bruke noen aktuelle punkter på sørsiden til bygging hvis det mot formodning ikke kan lokalisere alt innenfor vest, sier han.

Dermed lar han debatten om Høyskoleparken skal brukes eller ei fortsette lokalt.

LES KOMMENTAREN: Fortsatt ustø kurs mot nye NTNU

Ikke endret syn

Ordfører Rita Ottervik kaller det en grei avklaring.

- Nå vet vi premissene. Aktiviteten i sentrum skal videreføres, men utbyggingen skal skje vestover. Jeg merker meg også at han sa kommunen er reguleringsmyndighet, og at det må samarbeides om å finne løsninger, sier Ottervik.

Hun oppfattet ikke at debatten om Høyskoleparken ble berørt med denne avklaringen.

- Jeg har ikke endret synet på at området ned fra Gløshaugen og til Elgeseter gate skal tas vare på. Det kan gjøres endringer langs Klæbuveien, men døvekirka skal ikke røres. Derimot kan parkeringsplassen brukes, sier hun.

foto
De grønne feltene viser hvor det skal bygges.

Må avklare helhetlig bygging

Men selv om lokaliseringen er avklart, er hun ikke fornøyd med at departementet ikke sa noe om helhetlig utbygging hvor Vitenskapsmuseet og KAM-senteret (for kunst, arkitektur og musikk) også er med.

-Vi kunne fått signaler om det, for det er en frykt for at det vedtas bygg for bygg, og det vil bety dårligere utnyttelse av de offentlige midlene, sier Ottervik.

Frps Sivert Bjørnstad er enig i at den neste store avklaringen i 2018 må være et samlet byggevedtak som samler hele finansieringen, og ikke bare bygg for bygg.

- NTNU vet best

Han maner også til fornuft fra kommunepolitikerne slik at prosjektet realiseres som NTNU og regjeringen legger opp til.

-Prosjektet er viktig for Trondheim. Men det er også et nasjonalt spørsmål, og alt for viktig til at kommunepolitikere degraderer prosjektet til byutvikling og kommunearealplan. Det er NTNU som kan bygging av campus av best, og det må vi lytte til. Konsekvensen av at politikerne setter seg på bakbeina, og nekter å være fornuftig, er at utbyggingen til mellom 5 og 15 milliarder kroner kan gå til andre steder. Det finnes massevis av andre universiteter og høyskoler som gjerne vil ha disse pengene, sier han.

- Kan Høyskoleparken spares?

- Jeg synes NTNU har lagt frem edruelige planer for bruken, så det ser jeg ikke som noe problem, sier han.

Klamrer seg til ett ord

Høyres kommunalråd Berit Tiller har vært klokkeklar på at Høyskoleparken ikke skal brukes, og har også klare ønsker om å få campus inn mot Midtbyen.

- Hva tenker du om din egen regjering etter denne avklaringen?

- Det er bra det skjer noe, og at det kommer penger. Jeg hører han sier at NTNU skal være tilstede i Midtbyen minst som i dag, og jeg klamrer meg til ordet minst. Det lå i kortene at regjeringen ville avklare lokalisering i tråd med NTNUs ønske, sier hun.

Hun mener det er helt naturlig at regjeringen ikke legger seg borti reguleringsplanen, og dermed bruken av Høyskoleparken.

- Jeg mener det fortsatt kan bygges et campus mot vest uten å bruke parken. Blant annet er det flere som tar til orde for å rive gamle bygninger og fortette vesentlig på Gløshaugen, sier hun.

foto
Veien videre: De brune feltene på kartet viser hvordan idékonkurransens vinnerforslag tar til orde for nye bygninger langs Klæbuveien og i Elgeseter park. Øverst på illustrasjonen ser vi Nidelven og Studentersamfundet.

Fornøyd rektor

Rektor Gunnar Bovim var en glad mann.

- Det er en veldig god nyhet av flere grunner. Regjeringen står ved løfte om samlet campus, de følger styrets anbefaling om særlig satsing vestover, og fremdriften av utbyggingen skjer etter en ambisiøs plan, sier han, og påpeker det samme som Ottervik og Bjørnstad angående helhetlig byggevedtak.

- Hva tenker du om Høyskoleparken og bruken av den?

- Vi skal se på en løsning som kan vise hvordan det regjeringen sier uten å bruke parken. Vi tror det er viktig med en offensiv holdning til å gjøre parken mer attraktiv enn i dag.

- Er det mulig å bygge uten å bruke parken?

- Ja, det er tomter vest for Gløshaugen som ikke er park. Det er muligheter på andre siden av Elgeseter gate, og på østsiden. Så det er mulig. Det kan tettes mer på Gløshaugen også, sier Bovim.