STATSBUDSJETTET 2018

KrFs stortingsgruppe ga onsdag ettermiddag partiets finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad alle fullmakter til å sluttforhandle en budsjettenighet med regjeringspartiene Høyre og Frp – og Venstre.

De fire partiene på borgerlig bekreftet nå klokken 17. at de ble ble enige om budsjettet.

- Dette er et budsjett som sikrer et bærekraftig velferdssamfunn, sa Høyres finanspolitiske talsmann Nicolai Astrup, da han fortalte om hva de fire samarbeidspartiene er blitt enige om under pressekonferansen klokken 19.00.

Astrup sier det har vært krevende forhandlinger, men at resultatet er et budsjett som vil skape flere jobber.

- Vi fortsetter rekordutbyggingen på vei og bane, og vi sørger for at det kan ansettes flere politifolk. Samtidig videreføres langtidsplanene for forsvaret, sa Astrup, som innrømmer at den nye lærernormen, som ligger i det nye budsjettet, ikke var Høyres foretrukne løsning.

Ikke penger til Trønderbanen

Etter det Adresseavisen får bekreftet, fikk Venstre og KrF gjennomslag for krav i størrelsesorden drøye seks milliarder kroner.

* KrF fikk gjennomslag for kravet om ny lærernorm i klaserommene. Det blir en norm som sikrer maksimalt 16 elever i 1. til 4. klasse, og 21 elever i 5. til 7. klasse fra høsten 2018. I 2019 skal dette justeres ytterligere ned med en elev.

* Venstre forhandlet på plass 440 millioner kroner til jernbanen. Kravet om 200 millioner kroner til elektrifisering av Trønderbanen ble ikke innfridd.

* Pleiepengeodningen blir styrket.

* Det kommer økte avgifter på godteri og brus.

* Maskinskatten fjernes. Kravet om å la kommunene få beholde den såkalte maskinskatten fikk ikke gjennomslag. Men KrF fikk økt overgangsperioden fra 5 til 7 år.

* NTB skriver at Venstre og KrF fikk mehold i kravet om dobling av antallet kvoteflyktninger til 2.120 personer.

foto

Millioner over bordet

Etter det Adresseavisen får bekreftet var det KrF det hele hang på i de siste forhandlingsrundene.

Partiet fikk i går presset på plass ett av sine hovedkrav: ny lærernorm.

Etter dette skal imidlertid KrF ha kommet med en serie mindre poster, som det har vært forhandlet om igjennom tirsdagen.

KrFs Kjell Ingolf Ropstad bekreftet selv at det ble flyttet på millionbeløp helt til det siste.

Finanskomiteens leder Nikolai Astrup (H) var nå i kveld fornøyd. Astrup sier til NTB at alle de fire partiene kan si seg fornøyde med budsjettet de nå har kommet fram til.

– Vi har vært ganske nær hverandre ganske lenge, men alt må falle på plass for at alle skal være fornøyd. Nå har brikkene falt på plass, sier han.

Sikret flere lærere

KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad skrøt i pressekonferansen klokken sju av at KrF har sikret en mer fleksibel kontantstøtte, som gjør det lettere å kombinere kontantstøtte og barnehage. Det viktigste er likevel lærernormen.

- Vi vil at det skal ansettes flere lærere. Fra høsten 2018 får kommunene et krav om dette. Det vil bli krav om en lærer per 16. elev i 1.-4. og en lærer per 21 elev i 5.-9. tirinn i 2018. I 2019 skjerpes det ytterligere til en lærer per 15 barn i 1. -4. trinn og en lærer per 20 elev i 5.-9. trinn, sier Ropstad.

Han snakket også om at ingen kommuner skal "tape noe særlig" når den omstridte maskinskatten - skatt på verker og bruk - fjernes. Det kompenseres delvis ved at kraftledninger forsatt kan beskattes og via overføringer, som sikrer kommunenes inntekter "tilnærmet fullt ut".

foto
MOT ENIGHET: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) på vei til nye forhandlinger om budsjettet i statsrådssalen på Stortinget tirsdag.

Lærernorm

Nettopp lærernormen i grunnskolen var blant de mest krevende sakene i budsjettforhandlingene.

I sitt alternative budsjett har KrF satt av 350 millioner kroner til innføring av en lærernorm i 2018. Helårsvirkningen er imidlertid i størrelsesorden 850 millioner kroner.

Andre spørsmål som skapte besvær i innspurten, var blant annet den såkalte maskinskatten samt krav om forbedringer i den nye modellen for pleiepenger til foreldre med alvorlig syke barn.

Det ble nei til å snu planene om å fjerne maskinskatten. Og tja til å styrke pleiepengeordningen.

Hele tiden har spørsmål om inndekning, mer bestemt hvilke skatte- og avgiftsskjerpelser som skal finansiere nye satsinger, vært en underliggende hodepine.

foto
De finanspolitiske talsmennene f.v.: Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Terje Breivik (V), Helge André Njåstad (Frp) og Nicolai Astrup (H) snakker med pressekorpset etter budsjettforhandlingene i statsrådsalen i Stortinget onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Skatteseier

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann, Helge Andre Njåstad, sier de har funnet gode løsninger sammen.

- Frp er veldig godt fornøyd fjernet skatten på maskinene. Regjeringen gjør det også vanskeligere for kommunene å innføre eiendomsskatt på hus og hytter. Det er en stor seier for Frp. Vi ønsker ikke å skattlegge folks hus og hytter så sterkt som tidligere, sier Helge André Njåstad.

Han fremhever også at bensin- og dieselavgiftene ikke økes, og at bilavgiftene blir som før.

- På lag for fremtiden

Også Venstres finanspolitiske talsmann, Terje Breivik, skryter av budsjettet de fire partiene er enige om.

- Vi er på lag med fremtiden, prioriterer barn og unge, og miljø. Vi forsterer satsingen på flere lærere, gjør en innsats mot barnefattigdom og satser på jernbane og kollektivtrafikk, sier Breivik.