Fredag var Carl Edvard Endresen, sjef for Uber Norge, på besøk i Trondheim. På Torget ble han tatt varmt imot av Fremskrittspartiet.

Han skulle senere møte fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) og Høyres gruppeleder i fylkestinget, Henrik Kierulf, samt regiondirektør i NHO Tord Lien.

Endresen håper på en snarlig endring av lovverket, slik at Uber kan etablere seg i flere byer i Norge.

Tore O. Sandvik sier Uber representerer mye spennende gjennom bruk av ny teknologi. Selskapet får utnyttet bilparken i de store byene på en bedre måte. Privatbilene står i ro 96 prosent av tiden og legger beslag på store arealer. I hver privatbil sitter i gjennomsnitt 1,2 personer.

Kostnadene ute av kontroll

- Samtidig ligger det utfordringer i å gi sjåførene stabile og gode inntekter. Taxinæringen kan imidlertid ikke fortsette å være så dyr. Kostnadsveksten er ute av kontroll. I Trondheim har vi utfordret taxinæringen på å tilby delingsturer, fastpris og tilbakemelding fra passasjerene på hvordan de opplever tjenesten, sier fylkesordføreren.

Den appbaserte delingsplattformen Uber driver i Oslo, med noen hundre sjåfører. Nøyaktig antall ønsker ikke Endresen å oppgi. Selskapet er under etterforskning av politiet i Oslo for angivelige lovbrudd. Uber er blitt møtt med stor motstand fra myndighetene og den etablerte drosjenæringen.

- Vi har også besøkt Bergen, der politikerne er veldig miljøbevisste, mens de i Stavanger tenker business og turisme. Trondheim er veldig spennende. Her er man veldig teknologiinspirert, sier Endresen.

Frp ønsker velkommen

Endresen kjørte rundt i Trondheims gater med en Tesla Model S, uten logo. Kun T-skjorta bar navnet Uber på brystet. Passasjerer var bystyremedlem Mats Ramo (Frp) og leder for FpU Trøndelag og sentralstyremedlem i FpU nasjonalt Bjørn Emil Forbord Nesset.

- Jeg ønsker Uber velkommen til Trondheim. Dagens løyvesystem er for rigid og gir i realiteten monopol til de største drosjesentralene. Uber har pushet drosjenæringen i riktig retning. Flere sentraler, som TrønderTaxi, har vært nødt til å utvikle egne apper for bestilling, sier Ramo.

Roald Arentz, Rødts andrekandidat til Stortinget og bystyremedlem i Trondheim, reagerer sterkt på at Uber driver kampanje for å endre norsk lov. Arentz er selv drosjesjåfør og bransjerådsleder for taxi i Norsk Transportarbeiderforbund. Han hevder Uber driver i strid med yrkestransportloven. Han sammenligner selskapet med pirattaxikjøring.

Preges av sosial dumping

- Næringen er allerede preget av sosial dumping, urimelig lange arbeidsdager og sterk konkurranse. Opphevelse av løyveplikten vil gjøre vondt verre. I andre land har frislipp ført til lavere lønn for sjåførene og høyere priser for passasjerene, sier Arentz.

Carl Endresen understreker at Uber ikke har til hensikt å utkonkurrere de eksisterende drosjeselskapene, men vil være et supplement. Uber tilbyr en tjeneste som koster det halve av tradisjonell taxi, inkludert moms.

Han viser til Forbrukerrådet, Konkurransetilsynet, det regjeringsoppnevnte Delingsøkonomiutvalget og EFTAs overvåkingsorgan ESA som alle har konkludert med at dagens lovverk hindrer fri konkurranse og innovasjon i persontransportnæringen.

- Fjern løyvene og erstatt dem med kjøreseddel eller fjern antallsbegrensningene.

Drosje er blitt dyrt

Endresen legger til at for å bli tilknyttet Uber må sjåføren kunne vise vandelsattest, bilen må være forsikret og han må betale skatt.

Ifølge Uber-sjefen er drosje blitt veldig dyrt. Det har vært sterk prisvekst, særlig i hovedstaden etter at det ble opprettet en rekke nye sentraler. – Drosje er blitt et luksusprodukt, som ikke er tilgjengelig for folk flest. Sentralene konkurrerer om drosjene, ikke drosjene som konkurrerer om kundene.

Sjåførene er selvstendig næringsdrivende og ikke ansatt i Uber. De betaler 25 prosent av hver tur til Uber for å være tilknyttet appen, som for øvrig 280 000 brukere i Norge har lastet ned.

Er opp til sjåføren

Det er opp til den enkelte sjåfør å bestemme hvor mye han vil kjøre. Ifølge Endresen kjører om lag halvparten ti timer eller mindre i uken. Ellers ser han på Ubers tilbud som et viktig miljøaspekt. Sammen med annen kollektivtransport, kan rimelig transportdeling skape et reelt alternativ til å eie og bruke egen bil.

- I Oslo har Ubersjåførene en egen samkjøringsfunksjon. Hver uke benytter pendlere Uber-appen til å ta med seg andre som skal samme vei, sier Endresen. Sjef for TrønderTaxi, Hege Dahle, frykter ikke konkurranse fra Uber, så lenge det konkurreres på like vilkår og innenfor norsk lov.

foto
Ubersjefen: Carl Edvard Endresen sier Uber ønsker å øke tilbudet av transport og dermed skape flere alternativer for kundene. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen
foto
App: Alle turer med en drosje fra Uber bestilles via app. Etter turen kan passasjeren gi sjåføren karakter. På mobilen kan passasjeren se hvor bilen befinner seg og hva turen vil koste. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen
foto
Trondheimsbesøk: Sjefen for Uber Norge, Carl Endresen, var fredag i Trondheim der han møtte flere politikere for å markedsføre tjenesten. Foto: jens petter søraa