- Den norske regjeringens godkjenning av utplassering av at en roterende styrke fra marinekorpset er en mulighet til å forbedre trening sammen, og dermed våre muligheter for å operere sammen, sier sjef for det amerikanske marinekorpsets styrker i Europa og Afrika, generalmajor Niel E. Nelson.

Adresseavisen er kjent med at Nelson ved minst to anledninger i år, i januar og i forbindelse med den store vinterøvelsen Cold Response, har besøkt Værnes. Det første besøket sammenfaller i tid med den offisielle henvendelsen fra amerikansk hold om å få utplassere soldater ved Værnes garnison.

Omstridt

Mandag ble den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen informert om saken. Fordi regjeringen mener det dreier seg om en videreføring av eksisterende politikk vil ikke saken komme opp til politisk behandling i Stortinget. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) har gjentatte ganger understreket at dette kun dreier seg om en videreføring av dagens politikk, som tillater alliert trening.

- Det er et sterkt ønske om mer alliert trening i Norge, har hun tidligere uttalt til Adresseavisen.

Les også: SV krever debatt om utplassering av amerikanske soldater

Flere kilder, blant annet i SV og ved Norsk utenrikspolitisk institutt har imidlertid påpekt at utplasseringen er i strid med, eller i en gråsone, i forhold til den tradisjonelle norske basepolitikken. Siden Norge gikk inn i Nato i 1949 har det vært bred støtte for at ikke andre nasjoner skal ha baser med stridsstyrker på norsk jord i fredstid.

Les også: - Det viktigste er at amerikanerne ikke fortrenger norske styrker

I en kronikk skriver leder i Norges offiserforbund, Egil André Aas, at amerikanske militære styrker i Trøndelag viser tre fundamentale forhold: Norges fortsatte strategiske betydning, vår forsterkede avhengighet og vår forvitrende hær .

Kompanistridsgruppe

Den omstridte utplasseringen av de 335 amerikanske soldater på Værnes skjer trolig i januar neste år. Styrken det er snakk om omtales internt i Forsvaret som en kompanistridsgruppe. Det vil si et kompani soldater, 150–200 mann, forsterket med logistikkpersonell, sanitetspersonell, eget artilleri eller stridsvogner.

Les også: Amerikanske soldater på plass i januar

Plasseringen på Værnes skyldes den sentrale beliggenheten til de seks fjellagrene i Trøndelag, der det er lagret store mengder amerikansk militærmateriell. Forsvarsdepartementet har tidligere opplyst at de amerikanske soldatene kommer til å benytte seg av dette til trening.

Det amerikanske marinekorpset har så langt ikke besvart Adresseavisens spørsmål om ytterligere detaljer omkring styrken som kommer.

- Denne avgjørelsen vil sementere det tette forholdet vårt med de norske militære styrkene og forbedre våre kapasiteter i fellesskap, sier øverstkommanderende for det amerikanske marinekorpsets styrker i Europa og Afrika, generalmajor Niel E. Nelson.

Sjef for Værnes garnison, oberst Ebbe Deraas, peker overfor Adresseavisen på at dette gir de amerikanske styrkene muligheter til bedre å lære å kjenne norsk vinter og norske forhold. Han snakker også om mulighetene det gir for heimevernet.

- Jeg ser for meg at dette kan gi muligheter for trening og annet innhold også for HV-12s øvelser, sier han.

- Ingen kommentar

I en e-post til Adresseavisen skriver presseattaché Maxim Gurov ved den russiske ambassaden at de ikke ønsker å komme med ytterligere kommentarer om saken nå. Han viser til uttalelsen fra ambassaden i forrige uke, der heter det blant annet.

Les også: Russerne følger med på det som skjer på Værnes

- Basepolitikken sto seg til og med gjennom den kalde krigen og har vært en fordel for Norge som en partner over andre Nato-land.