Ørland har grunn til å frykte tvangsvedtak i Stortinget. Det samme risikerer Vikna, Nærøy og Leka, skriver Aftenposten (saken er for abonnenter). Avisen har hatt samtaler med sentrale personer i de fire partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF – som står bak kommunereformen.

- Det mest naturlige ekteskapet

Ørlandsordfører Tom Myrvold (H) sier til Adresseavisen at han har registrert at kommunen hans er nevnt i forbindelse med tvangssammenslåing.

- Særlig på grunn av den evinnelige diskusjonen om Ørland og Bjugn – som er det mest naturlige ekteskapet av alle, sier Myrvold. Men han er uenig med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som mener at Ørland ikke kan fortsette som egen kommune særlig fordi oppbygging av kampflybasen krever en større og sterkere kommune.

Myrvold sier han ikke frykter tvang, men har en mental beredskap mot det.

- Enhver bruk av tvang vil være i sterk kontrast til det som er sagt om lokaldemokrati og frivillig reform, sier ørlandsordføreren.

foto
Ordfører Tom Myrvold (H), Ørland

LES OGSÅ ADRESSEKOMMENTAREN: Hvordan klarte dere å stelle dere slik?

Tvang vil overraske og provosere

I Nord-Trøndelag er det Nærøy, Vikna og Leka som er mest utsatt for tvangsvedtak, ifølge Aftenposten.

Nærøy kommune sa ja til en intensjonsavtale om sammenslåing med naboen Vikna, mens Vikna sa nei.

- Siden har vi ikke gjort noe mer med dette, og varslet oppover at det ikke er grunnlag for noen sammenslåing for oss, sier ordfører Steinar Aspli (Sp).

- Hva tenker du om dere likevel blir slått sammen?

- Det vil være helt meningsløst. Vi har gjort en skikkelig og ærlig jobb – og sett på grunnlaget. Det var ikke noe grunnlag. Det vil være den totale undergravingen av lokaldemokratiet å likevel gjennomføre en sammenslåing, sier Aspli.

I øykommunen Leka har ikke ordfører Per Helge Johansen oppfattet signaler om at en tvangssammenslåing står på trappene for Leka kommune.

- Vi har jobbet for å bestå som egen kommune, og fått signaler om at det skal vi få lov til. Samlet har vi økt våre inntekter over noen år med 10 prosent, noe som gjør at Leka kan opprettholde tjenestetilbud til sine innbyggere, sier Johansen.

- Hva om dere nå likevel blir tvangssammenslått?

- Jeg kan ikke forstå at det kan skje. Det har vært frivillige prosesser med Nærøy og Vikna, som avtalt. Ingen vil slå seg sammen, alle går for å være egne kommuner. Det vil være oppsiktsvekkende om regjeringen og Stortinget likevel går for å slå oss sammen. Vi vil beholde selvråderetten over lokalsamfunnet vårt. Frivillighet er også det Stortinget har lagt til grunn, påpeker Johansen.

LES MER OM KOMMUNEREFORMEN HER

Stortinget bestemmer

Til våren kommer regjeringen med sin proposisjon om hvilke kommuner som bør slå seg sammen. Så skal Stortinget gjøre endelig vedtak før sommerferien. Men i de fire samarbeidspartiene er det ifølge Aftenposten et sterkt ønske om å bli enige om kommunereformen tidlig på nyåret. Slik kan det bli en avklaring for kommunene før Stortinget har gjort et endelig vedtak.

foto
Stortingsrepresentant Frank Jenssen, Høyre.

Stortingsrepresentant Frank Jenssen er Høyres talsmann for kommunereformen. Han vil ikke kommentere om Ørland, Leka, Nærøy eller Vikna står på den mulige tvangslista.

- Dette er en frivillig basert reform, men Stortinget kan unntaksvis komme til å overstyre hovedregelen dersom det er gode grunner til det. Det kan finnes noen unntak som gjør at Stortinget går på tvers av lokale kommunestyrevedtak, sier han.

Ørland og Bjugn

De to nabokommunene Ørland og Bjugn har gjort flere forsøk på sammenslåing. Det er 15 kilometer mellom de to kommunesentrene og folk drar på tvers av de to kommunene mellom jobb, hjem og skole. Likevel har to forsøk de siste årene strandet. Det gjør at Ørland står i fare for å bli stående alene helt ytterst på sørvest-spissen av Fosen. Bjugn, Åfjord og Roan kan bli én kommune dersom folket i Roan sier ja i ny folkeavstemning som skal holdes på nyåret.

Ørland gjør nå et nytt forsøk på å forhandle med Bjugn. De to ordførerne er enige om å ta en prat.

- Vi har to strategier. Det er enten å stå alene eller å slå oss sammen med Bjugn. Derimot kan vi ikke bli med i den avtalen som Bjugn, Åfjord og Roan har laget seg imellom. Der har de fordelt alle postene, og det er ingenting igjen til Ørland, sier Myrvold.

Ingen forhandlingsmulighet

- Det vil bli helt håpløst å bli tvunget inn i et samarbeid der vi er fratatt enhver mulighet til å forhandle.

Tom Myrvold fikk innbyggerne mot seg i spørsmålet om sammenslåing med Bjugn. Da skulle kommunesenteret i den nye kommunen ligge i Bjugn. Nå har Myrvold sett at Bjugn godtar at Åfjord får kommunesenteret i en sammenslåing mellom Roan, Åfjord og Bjugn.

- Dersom Bjugn hadde sagt ja til å legge kommunesenteret til Brekstad i Ørland, hadde ørlendingene sagt ja til kommunesammenslåing.

Høyreordføreren i Ørland er også misfornøyd med at spillereglene tilsynelatende er endret i løpet av prosessen med kommunereformen.

- Først skulle kommunene bli ferdige med sine vedtak før 1. juli. Så fikk noen utsatt frist til 1. oktober. Nå er fristen 1. januar 2017, og Roan har til og med fått godtatt ny folkeavstemning i januar.

Myrvold tror det kunne vært mulig for Ørland å få flertall for en sammenslåing med Bjugn dersom de hadde hatt dette siste halvåret på seg.