Nå har Heidi Aabrekk, fått 671 000 kroner fra Egmont Fonden til å prøve ut språkspillet for flyktningbarn i Trøndelag og Rogaland.

Bravo-leken er et språkspill for de minste barnehagebarna. På fire stasjoner introduserer leken ulike begrep med skriftspråk, lyd og sanseopplevelser som smak eller lukt.

- Da jeg i 2004 fikk et hjerneskadd barn, oppdaget jeg at jeg verken som mor eller som utdannet spesialpedagog hadde de rette verktøyene til å hjelpe barnet mitt med språkutvikling, forteller Aabrekk. Slik kom hun i kontakt med hjerneforskerne ved psykologisk institutt på NTNU, med professor Audrey van der Meer i spissen. De har forsket på betydningen av tidlig stimulans hos små barn.

Brukt i barnehager fra 2009

Slik fikk Heidi Aabrekk ideen til språkspillet Bravo-leken og startet firmaet Intempo for å utvikle og gjøre forretning av denne språkleken for de minste barnehagebarna. Siden firmaet startet i 2009 har 15 000 barn brukt spillet som er i bruk i cirka 300 barnehager i Norge. Resultatene viser at behovet for spesialpedagogikk i barneskolen blir redusert og flere barn blir lærer å lese allerede før høstferien i 1. klasse.

Regnbuen barnehage på Kyrksæterøra er en av barnehagene som har bruker Bravo-leken.

- Utvikler barnas ordforråd

- Vi bruker Bravo og opplever at barna synes at dette er morsomt og vi ser at det er med på å utvikle barnas ordforråd. Barna gleder seg til hver bravoøkt, sier Anneli Stjern i barnehagen.

Regnbuen barnehage drives av Jarlen Mottak og har barn både fra mottaket og andre barn i kommunen.

Heidi Aabrekk ønsker med dette spillet å bygge en bru mellom kunnskapen forskerne har om hjernen, og det som skjer på helsestasjonene, i familiene og i barnehagene.

Lek med ord og bokstaver

- Vi vet nå at vi kan påvirke barns hjerneutvikling gjennom lek og sansestimulering, sier Aabrekk.

- Målet er å forebygge lese- og skrivevansker. Hjerneforskning fra NTNU viser hvor viktig det er med tidlig innsats og tidlig stimulering, forteller Aabrekk. Hun viser til at 20 prosent leser for dårlig når de er ferdige med skolen.

Med Bravo-leken leker de minste barna med ord og bokstaver. Utgangspunktet er ord-, bokstav- og billedkort som brukes på ulike måter. Det skal bedre den språklige bevisstheten til barne- og øke både ordforråd og forståelse. Materiellet består av 120 ferdige samlingsstunder der begreper erfares gjennom alle sansene. Aabrekk mener spillet gir de små barna motoriske utfordringer og en opplevelse av å mestre.

Heidi Aabrekk deltok sist uke i gründerkonkurransen Innovator 2016

Trøndelag og Rogaland

Leken er til nå brukt i samlingsstunder i barnehager og er tilpasset planene i barnehagen. Nå skal Heidi Aabrekk prøve spillet for å bedre språkutviklingen til flyktningbarn. Først skal hun teste det ut i barnehager med mange flyktningbarn og asylmottak som driver med språkutvikling for små barn i Trøndelag og Rogaland. Intempo rekrutterer i disse dager 40 barnehager og asylmottak som skal få opplæring i Bravo-leken og materiell til samlingsstunder med fokus på tidlig innsats og språkstimulering gjennom lek i barnehager med høy andel flyktningbarn.

Bader barn i språk

- Jeg tror at å få systematisk innføring i det norske språket for barn med flerspråklig bakgrunn vil styrke ungenes språk og nysgjerrighet på språk. Med leken håper vi å bade barn i språk, introdusere dem tidlig for nye ord og begreper og slik pirre nysgjerrigheten, sier Heidi Aabrekk.

- Det er viktig å styrke flyktningbarnas språklige kompetanse og allmenne utvikling. Bravo-leken er en innovativ måte å bidra til dette på, og den kan være med på å sikre flyktningbarna en god start i barnehage og skole, sier Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministrasjon.

- Støtten fra Egmont Fonden betyr at vi raskere kan nå ut til flere barnehager og asylmottak med gratis kompetanseheving og materiell, sier Heidi Aabrekk.

Lærer om ordet rødrev: Larisa, Torild Søreng Kårøy, Rolav og Rohan i Regnbuen barnehage sammen med May Kristin Rausand som deler ut kort. Foto: Regnbuen barnehage
Lek for språkutvikling: Heidi Aabrekk har fått 671 000 kroner fra Egmont Fonden for å utvikle språkspillet Bravo-leken til flyktningebarn. Her deltar hun på finalen i Innovator 2016 sist uke. Hun var en av tre finalister til Ung innovasjonspris. Foto: Aagot Opheim
Bravo-leken: Med ord og begreper leker barnehagebarna seg til språklige ferdigheter. Foto: Bravo-leken