I januar 2018 skal Nav i de to trønderfylkene slå seg sammen, og i juni blir det bestemt hvor hovedkontoret skal ligge.

Fellesnemnda for Trøndelag fylkeskommune har enstemmig støttet Steinkjer. Alle fylkespolitikerne er enige om at Nav bør vurdere å legge sitt hovedkontor «i nærheten av hovedsetene for viktige utviklingspartnere, som for eksempel Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag».

Bare to høringsbrev peker på Trondheim: Orkdal kommune og Nav Sør-Trøndelag. Fem høringsinstanser støtter Steinkjer: Trøndelag fylkeskommune, Nav Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, KS Nord-Trøndelag og Inn-Trøndelagsregionen (Inderøy, Verran, Snåsa og Steinkjer). Stjørdal kommune tar ikke stilling til de to alternativene, men lanserer i stedet seg selv som vertsby, som et kompromiss.

Les også: Argumentene for henholdsvis Trondheim og Steinkjer

Sørtrøndere for Steinkjer

Trønder-Avisa utfordret nylig hele trønderbenken på Stortinget på hvor kontoret bør legges, og mange sørtrøndere støtter Steinkjer:

- Jeg mener det er stor enighet i Trøndelag om at hovedkontoret for Nav skal ligge i Steinkjer, sa Torhild Aarbergsbotten (H) til Trønder-Avisa.

Det samme gjaldt Snorre Valen (SV), mens Sivert Bjørnstad (Frp) vil la Nav selv bestemme. Karianne Tung (Ap) skriver til Adresseavisen at Steinkjer skal være administrasjonsbyen i Trøndelag, men presiserer samtidig at saken om Nav-hovedkontor ikke avgjøres i Stortinget.

foto
To skal bli én: Direktør Bente Wold Wigum fra Nav Sør-Trøndelag og Vegard Rydningen fra nordfylket.

Unntas offentlighet

Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i direktoratet leder prosessen med regionalisering av Nav, herunder å finne ut hvor Nav Trøndelag bør ha hovedkontor. Hugvik og teamet hans er helt i innspurten nå, og mot slutten av uka sender de sin anbefaling til Nav-direktør Sigrun Vågeng.

- Vi baserer vår anbefaling på rent faglige kriterier. Distriktspolitiske hensyn, altså politiske vurderinger rundt hvor man skal plassere statlige arbeidsplasser, har ikke vært en del av vårt arbeid, sier Hugvik.

Den faglige anbefalingen som Hugvik kommer med, unntas offentlighet.

- Vi har hatt full åpenhet i prosessen frem til nå, men vår anbefaling legges frem til intern behandling. Resultatet blir ikke offentlig før Vågeng kommer med sine konklusjoner, sier Hugvik.

Eventuelle politiske føringer vil altså måtte komme fra Arbeids- og sosialdepartementet til Vågeng, før hun konkluderer.

Les også: Utsatte betent avgjørelse om nytt Nav-fylkeskontor

Argumenterer hardt

Nav Sør-Trøndelag argumenterer veldig hardt for at Trondheim er faglig best egnet:

«Det er viktig å påpeke at i utviklingen i Nav fremover er kontakten med samarbeidspartnere i næringslivet og andre offentlige myndigheter vel så viktig som samarbeidet med fylkeskommunen og fylkesmannen,» skriver de, og viser til det tett samarbeid med «forskning, utdanning og helsesektoren i Trondheim, og da spesielt med NTNU, Sintef og St. Olavs Hospital».

De påpeker at ca. 75 prosent av de ansatte i Nav Trøndelag vil ha kortere reisevei til Trondheim enn Steinkjer.

- Folk vil søke seg bort

Trine Kleveland er hovedtillitsvalgt for Akademikerne i Nav i Sør-Trøndelag. Hun håper faglige argumenter vil veie tyngst:

- Nav Sør-Trøndelag har bygd opp kompetansemiljø som samarbeider tett med arbeidsmarkedsaktører, tiltaksleverandører, forskning og utdanning. Dersom regionkontoret legges til Steinkjer, er vi redd Nav mister kompetanse av avgjørende betydning. De ansatte vil få så lang reisevei at de fleste sannsynligvis vil søke seg bort, sier hun.

Ordfører Rita Ottervik (Ap) viser til et brev som Trondheim kommune sendte til Nav på nyåret. Der argumenterer Ottervik blant annet med at Trondheim og randkommunene utgjør et tyngdepunkt med 70 prosent av arbeidsplassene i regionen.

Nav Nord-Trøndelag skriver i sitt høringsbrev at et nytt hovedkontoret kan lokaliseres i Statens Hus på Steinkjer. Der er det ledige lokaler, blant annet som følge av at politiet har krympet og flyttet til Trondheim, på grunn av politireformen.

Her kan du lese alle høringsinnspillene i saken om regionalisering av Nav (ekstern lenke)