Forslaget går ut på sidestilte kollektivfelt i sørgående retning ut av sentrum i Elgeseter gate og «halvveis midtstilt» i nordgående retning mot sentrum. Hvis rådmannen «ikke finner det hensiktsmessig å utrede denne løsningen videre, må det legges frem en klar anbefaling på sidestilt/ midtstilt løsning».

Kompromissforslag fra fire partier

Forliket, som legges fram som en interpellasjon i bystyret torsdag, er et kompromissforslag fra et flertall av partiene i bystyret (Ap, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet og Pensjonistpartiet).

I interpellasjonen ber varaordfører Ola Lund Renolen rådmannen «så raskt som mulig legge frem saken om løsning for metrobusstrasé i Elgesetergate ».

foto
Kompromiss. - Det er umulig å finne den perfekte løsningen langs Elgeseter gate, men kompromissforslaget sikrer best mulig framkommelighet, smidighet og flyt for alle trafikanter, sier varaordfører Ola Lund Renolen, og lager en enkel skisse.

LES OGSÅ: Staten krever reguleringsplan for Elgeseter gate innen 2020

- Vil forsinke metrobussprosjektet ytterligere

- Jeg har vært lenge vært urolig for metrobussprosjektet. Ap og samarbeidspartiene er nå i ferd med å føre hele prosjektet inn i et uføre. Det er et halvt år siden saken om kjøremønster i Elgeseter gate ble utsatt. Siden da har det ikke skjedd noen ting. En vurdering av en ny metrobusstrasé vil koste både tid og penger, og binde opp verdifull planleggingskapasitet. I stedet for å trykke på gassen for å ta igjen noe av forsinkelsene, slår et flertall av partiene i bystyret på bremsene og sørger for at planleggingen tar enda lengre tid, sier Høyres gruppeleder og ordførerkandidat, Ingrid Skjøtskift.

Debatt:  Det blir vel dyrt nok om ikke ytterligere 100 millioner skal svis av til midtstilte felt

foto
Midtstilt. Fylkesutvalget gikk i oktober inn for midtstilte bussfelt i Elgeseter gate, mens bystyret utsatte saken. Foto: Tegning: Miljøpakken

- Kan skape store vansker for campus

Hun mener kompromissforslaget ikke bare kan skade metrobussprosjektet, men også campus. – Et flertall i bygningsrådet har nylig samlet seg om et planprogram som er ute på høring. Å trekke inn nye løsninger nå kan skape store vansker for den videre planleggingen, advarer Skjøtskift, som mener Elgeseterforliket «lukter «politisk hestehandel lang vei».

Kjøresystemet for metrobuss i Elgeseter gate ble utsatt av bystyret i oktober, da det ikke lyktes partiene å komme til enighet om midt- eller sidestilt trase. Flertallet i fylkesutvalget gikk 17. oktober inn for en midtstilt løsning. Fordi staten krever likelydende vedtak i fylket og i kommunen, har situasjonen vært fastlåst.

Forslaget i bystyret torsdag, er en del av Elgeseterforliket, som ble kjent i midten av mars.

- Kompromissforslaget sikrer best framkommelighet

- Det er umulig å finne den perfekte løsningen langs denne strekningen, men kompromissforslaget sikrer best mulig framkommelighet, smidighet og flyt for alle trafikanter. Vi mener dette er et kjøresystem som gir minst mulig konflikt og kryssing mellom kollektivfelt og øvrige kjørefelt, sier Renolen.

Elgeseter gate er en av fire hovedinnfartsårer i fase 2 av metrobussprosjektet som skal bygges om innen 2023. De øvrige gatene er Kongens gate, Olav Tryggvasons gate og Innherredsveien.

foto
Sidestilt. Flertallet av partiene i bystyret foreslår sidestilte bussfelt sørover langs Elgeseter gate, slik som her ved Studentersamfundet. Foto: Mariann Dybdahl

- Ute av kontroll

- Vi har bidratt til et bredt forlik i metrobussprosjektet. Den tiden kan være over. Det er all grunn til å stille kritiske spørsmål om det som skjer med prosjektet. Det hele virker til å være ute av kontroll både tidsmessig og med tanke på kostnadene. Jeg frykter at hele prosjektet kan ende i en økonomisk katastrofe. Jeg blir ikke lenger overrasket om det skjer. Det blir vanskelig for Høyre å fortsette støtten til metrobussprosjektet når et flertall av partiene opptrer så uansvarlig og uryddig. Dette er useriøst, tordner Skjøtskift.

foto
Metrobuss. 58 metrobusser på 24 meter skal kjøre langs tre traseer i Trondheim fra august 2019. Foto: Tegning: Nettbuss/Van Hool

- Fylkespolitikerne detaljstyrer gateutviklingen i Trondheim

Hun er også meget kritisk til at «fylkespolitikerne for en hel landsdel detaljstyrer gateutviklingen i Trondheim».

- Vi har flere eksempler på at lokale samferdselssaker i Trondheim stopper helt opp fordi bystyret og fylkestinget har ulikt syn på løsninger. Ja, ikke bare det. Til alt overmål har Arbeiderpartiet både en fylkesordfører og en ordfører i Trondheim som ikke klarer å bli enige. Dette er en måte å drive politikk på som fungerer meget dårlig, sier Skjøtskift.

Det er ikke bare Høyre som er sterkt kritisk til det nye traséforslaget i Elgeseter gate. Også KrF og Venstre vender tommelen ned.

foto
Problemkryss. Kompromissforslaget vil være reduserende for trafikkapasiteten i de fleste vegkryss fordi alle svingebevegelser må tas flere ganger, mener KrFs kommunalråd Geirmund Lykke Foto: Mariann Dybdahl

KrF: – Sløsing med planleggingsressurser

- Jeg klarer ikke med min beste vilje se noen fordeler med å introdusere et nytt trafikksystem i Elgeseter gate. Forslaget betyr bare sløsing med ytterligere planleggingsressurser vi burde bruke til andre oppgaver, og forsinker den avklaringen vi burde gjort for lenge siden, sier kommunalråd Geirmund Lykke.

Hans største innvending er «at det foreslåtte systemet vil være reduserende for trafikkapasiteten i de fleste vegkryss fordi alle svingebevegelser må tas flere ganger i lyskryss-syklusen»

- Jeg er rimelig sikker på at det vil bli en sterk faglig advarsel mot dette alternativet, sier Lykke.

Han mener kompromissforslaget har «samme hovedsvakhet som forslaget om midtstilt». - Forslagene tar ikke tilstrekkelig hensyn til at Elgeseter gate skal være mer enn en bussgate. Den fortjener å bli forbedret og forskjønnet som bygate med vekt på alle de som bor og arbeider i bydelen, sier KrFs kommunalråd.

LES OGSÅ_ Utsatte saken om midtstilte bussfelt langs innfartsveiene

Kommentar: Fire spørsmål om metrobuss som trenger svar

Sjekk ruter og holdeplasser i vårt metrobusskart