Trondheimsfamilien skulle ha nytt bad. Prisen ble 170 000 kroner mer enn forventet

foto