Medisinsk personell som har vært til stede under obduksjon ved Nordland Sentralsykehus bekrefter overfor NRK at plastikkhansker og annet avfall har blitt puttet i likene.

- Dette er et svært alvorlig brudd på rutiner, sier leder av Den norske patologiforening, Glenny Cecilie Alfsen.

Etter en obduksjon er det vanlig praksis å fylle opp den døde kroppen med papir for å erstatte organer som er tatt ut. Avfall skal ikke legges i likene.

Alfsen lover nå en gjennomgang av rutinene ved alle sykehus i landet hvor det utføres obduksjoner.

En obduksjon utføres kun hvis det ikke er klart hva som er dødsårsaken til avdøde.