- Jeg vet ikke av ett eneste menneske på Dragvoll som vil flytte

foto