Gikk mot kommunedirektøren og sa nei til skjenkestopp

foto