- Mange vegrer seg for å ta kontakt, fordi de er redde for å belaste helsetjenestene

foto