- Det er i disse områdene vi skal bygge høyere og tettere