- Det er få majonessveiser og toppfolk fra Skistar å se her