- Dette er den alvorligste saken vi har anmeldt. De utsatte andre for smittefare

foto