I årevis betalte Gerd (81) sykmeldingsforsikring

foto