- Instinktet mitt var å ringe nødnummeret og forsøke å få folk ut av huset

foto