Har solgt dobbelt så mange charterturer neste vinter som i sommer

foto