Her parkerer mange som ikke bor i området - det vil kommunen gjøre noe med

foto