Jernbanedirektoratet stikker kjepper i hjulene for planene om flere tog på Trønderbanen: Foreslår to tog i timen tidligst i 2026

foto