- De som ikke lærer seg språket er vi mer usikre på om blir boende

foto