- Vi ønsket å få barn på sommeren, slik at vi kunne være sikret barnehageplass, sier Linda Trones, mamma til tvillingene.

De to siste årene har juli og august vært toppmåneder for fødsler ved St. Olavs Hospital, og både i fjor og året før ble det født over 400 barn i feriemåneden juli. Nå har medisinstudenter prøvd å finne svaret på den sommerlige fødselsboomen.

- Det ser ut som at det å få barnehageplass er så viktig, at det kan ha forskjøvet fødselstoppen fra våren til sommeren, sier Trine Jonhaugen.

Det har lenge vært spekulert i at kampen for å få barnet inn i barnehage ved ettårsalderen, har vært utslagsgivende for når par planlegger å få barn. Helene Heggheim og Trine Jonhaugen som begge er femteårsstudenter ved medisinstudiet ved NTNU, har nå gått et skritt videre: De har spurt gravide kvinner og nybakte mødre om hvorfor de fødte når de fødte.

- Frem til 2010 var det en fødselstopp på vårparten i Norge. Men etter 2010 har denne fødselstoppen blitt flyttet til sommeren. Vi ønsket å finne ut om denne endringen skyldes barnehageloven, sier Helene Heggheim.

Barnehage for ettåringer

Etter at Stortinget i 2008 vedtok å lovfeste retten til barnehage, har det skjedd en endring på landets fødeavdelinger: Det har vært en kamp for å føde barnet før 31. august, fordi det har gitt barnehageplass i hovedopptaket året etter, godt timet til når fødselspermisjonen er over.

Nå har Jonhagen og Heggheim gjennomført en omfattende spørreundersøkelse hvor 720 kvinner som enten fødte sommers tid (juni, juli, august) eller på slutten av året (november, desember) i 2016 har deltatt. De er både blitt spurt om graviditeten var planlagt, hvor langt tid de brukte på å bli gravide og hva som var avgjørende eller medvirkende årsak til at de fødte når de fødte.

foto

Planlagt graviditet

Åtte av ti svarer at graviditeten var planlagt. Over halvparten svarer at de ble gravide i løpet av tre måneder. Og den aller viktigste årsaken til at de valgte å planlegge barn, enten de fødte på sommeren eller før jul, var at de var ferdig med utdanning, hadde jobb og avklart økonomi.

Men som årsak nummer to blant dem som fødte på sommeren, blir barnehageopptaket trukket frem: 36 prosent av de spurte har timet fødselen etter barnehageopptaket. Flertallet av disse har barn fra før.

- Det er interessant å se at så mange av svangerskapene er planlagt, og at et vedtak i Stortinget har fått så mange kvinner til å velge annerledes enn tidligere, sier Heggheim.

De synes også det er verdt å merke seg at en så stor andel planlegger graviditeten, og at det å få barn er noe som planlegges når både utdanning, jobb og en ordnet økonomi er på plass.

- Når en samtidig vet at fødselstallene er synkende, og at kvinner venter lenger før de får barn, så burde det kanskje vært tilrettelagt bedre for at også studenter skal få lyst til å få barn, påpeker Jonhagen.

Julitvillinger

I solskinnet i Midtbyen i Trondheim nikker Linda Trones gjenkjennende til denne studien. I barnevogna smiler tvillingene Aksel og Tobias, født 21. juli i fjor.

- Vi fikk vårt første barn i oktober, og da var det mye trøbbel med å få barnehageplass. Da endte vi opp med dagmamma det første året, forteller hun.

foto
Tvillingene Tobias og Aksel ble født i juli i fjor. Mamma Linda Trones ville ha sommerbarn, for å sikre seg barnehageplass. Foto: Terje Svaan

Da de planla barn nummer to, ønsket de en litt bedre timing. Målet var derfor å få et barn på sommeren, mellom mai og august. Det lyktes de godt med.

- Men vi planla ikke at det skulle bli to, smiler Trones. Nå har tvillingene fått barnehageplass på Ranheim fra 1. august, og dermed rekker de akkurat å passere ettårsdagen.

foto
Desemberbarn: - For oss var det viktigste å få et sunt og friskt barn, sier Stig Ove Andersen, pappa til Trygve som ble født i desember 2015. Mamma Kristin Rødsand har utvidet fødselspermisjonen, men i august er Trygve klar for barnehage.

- Norge har råd til å ha to barnehageopptak i året. Da hadde en sluppet rushet for å få barn om sommeren, mener Stig Ove Andersen. Han er pappa til Trygve som ble født i desember 2015.

- Vi var ikke opptatt av tidspunkt på året da vi planla å få barn. For oss var det viktigste å få et sunt og friskt barn, sier han. Han skjønner at mange foreldre planlegger fødselen opp mot barnehageopptaket.

- Foreldre må få det til praktisk med jobb og barnehage. Det er bra at loven endres, slik at flere nå får barnehage, sier Andersen.

De bor i Meråker, og kunne fått barnehageplass tidligere. Men mamma Kristin Rødsand har valgt å ta ekstra med permisjon. I august er Trygve klar for barnehage.

- Det er fint å være hjemme litt lenger, du får ikke tilbake denne tiden, sier hun.

Krevende på føden

Avdelingsleder ved fødeavdelingen ved St. Olavs Hospital, Unn Dahlberg, blir heller ikke overrasket når hun hører at barnehageopptaket spiller en så viktig rolle for kvinners graviditet. For føden har det vært krevende å håndtere fødselsboomen på sommeren, midt i ferietida.

foto
Unn Kristin Dahlberg, avdelingsleder ved føden ved St. Olavs Hospital. Foto: Vegard Eggen

- Det har vært travelt. Vi har satt inn ulike tiltak for å løse dette, blant annet med å ha flere på jobb. Ansatte er blitt oppfordret til å ta ekstra vakter, og det har vært gunstige økonomiske ordninger for å få ansatte til å jobbe ekstra. Men vi har slitt med å få tak i jordmødre, sier Dahlberg.

- Har det vært mindre trygt å føde sommers tid som følge av den store pågangen?

- Det har vært like trygt å føde, for fødsel har vært prioritert. Men det har vært vanskelig å finne barselplasser, og fødende har opplevd å måtte vente på rom etter fødselen. Noen har nok også reist hjem tidligere, fordi det har vært så fullt på sykehuset, sier Dahlberg.

Færre fødsler i sommer

I år ser det imidlertid ut til at sommeren blir mindre travel: Det ligger an til 330 fødsler i juli, og det er 70 færre enn i juli i fjor. I august vil det trolig bli rundt 50 færre fødsler sammenlignet med august i fjor.

Kanskje kan nedgangen i antallet sommerfødsler skyldes at retten til barnehageplass nå er utvidet: I fjor ble nemlig også barn født i september og oktober innlemmet i retten til å få barnehageplass, og i Trondheim er det vedtatt at barn som er født til og med november, er sikret barnehageplass i hovedopptaket året etter.

- Dette betyr at vi kan planlegge for tilnærmet normal drift i juli og august. Det er vi veldig fornøyd med, sier Dahlberg.